10 هزار نوزاد هر سال به علت نارسایی می میرند

تهران- ایرنا- رئیس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت گفت: به ازای هر هزار تولد 8.26 نوزاد به دلیل سندروم دیسترس تنفسی، نارسی و ناهنجاری مادرزادی یا عفونت در كشور می میرند و با توجه به تولد سالانه حدود یك میلیون و 400 نوزاد هر سال بیش از 10 هزار نوزاد به این علت از بین می روند.

محمد حیدرزاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه سلامت ایرنا افزود: استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، كرمانشاه و كرمان دارای بیشترین مرگ نوزادان هستند. در این استانها به دلیل پایین بودن سطح سواد سلامت و سایر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت نظیر اقتصاد سطح سواد، شغل و عدم مراقبت های دوران بارداری نوزادان هنگام تولد می میرند.
رئیس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت ادامه داد: در هر منطقه ای از كشور كه فقر اقتصادی وجود دارد، مرگ نوزادان نیز بیشتر اتفاق می افتد و بیشترین علت مرگ آنها، نارسایی جنین است.
وی با بیان اینكه سلامت مادر و نوزاد یكی از اولویت های حوزه سلامت وزارت بهداشت، است، تصریح كرد: با اجرای برنامه های مختلف از جمله شناسایی مشكلات مادران باردار و برگزاری كارگاه بهبود كیفیت سعی داریم در مناطق مختلف از جمله مناطق محروم در جهت كاهش میزان مرگ نوزادان، تلاش كنیم.
حیدرزاده ادامه دارد: ارتقا كیفیت خدمات سلامت به مادران و نوزادان و بازنگری دستورالعمل ها از اقدامهای مهم و ضروری در بهبود شاخص های حیاتی ملی است و سعی داریم با بررسی عملكرد گروه نوزادان و ارائه راهكارهای مناسب جهت بهبود سلامت آنها خدمات ارائه شود.
رئیس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت خاطرنشان كرد: كارگاه بهبود كیفیت برنامه ای است كه در مناطق محروم برای پیشگیری از مرگ نوزادان و ارتقای شاخص سلامت آنان از سوی وزارت بهداشت در حال انجام است تا بتوانیم با اقدامات بهداشت عمومی مادران باردار و كیفیت ارائه خدمات، سلامت نوزادان محقق شود.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، با اجرای طرح تحول سلامت 700 تخت NICU جدید در كشور معادل یك سوم تخت های قبلی تخت جدید راه اندازی شد كه در كاهش مرگ نوزادان موثر است.
در دولت تدبیر و امید سلامت در اولویت كاری قرار گرفت، سال گذشته، تعداد موالید 60 هزار مورد افزایش و تعداد مرگ و میر 72 هزار مورد كاهش یافت كه نشان دهنده موفقیت نظام سلامت است، بیمه شدن رایگان 11 میلیون نفر از مرد، و افزایش 27درصدی مراجعه افراد نیازمند و تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی(ره) به مراكز بهداشتی و درمانی نیز از دستاوردهای جدید در این حوزه است.
اجتمام *9022 * 3063