كارگران شهرداري اروندكنار 2 ماه حقوق دريافت نكرده اند

آبادان - ايرنا - 40 نفر از كاركنان شهرداري اروندكنار آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن 2 ماه حقوق و سه ماه اضافه‌كار تجمع كردند.

چند تن از كاركنان شهرداري اروندكنار روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشتند:به دليل پرداخت نشدن دستمزد، توانايي تامين هزينه‌هاي زندگي را در شرايط كنوني نداريم.
سرپرست شهرداري اروندكنار نيز در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا ضمن پوزش از تاخير در پرداخت نشدن حقوق كارگران اين شهر مرزي اظهار داشت:شهرداري مبلغ 20 ميليارد ريال به كاركنان و كارگران بدهكار است.
بدر مطوري تعداد كاركنان و كارگران شهرداري اروندكنار را 145 نفر اعلام كرد و گفت: تعداد نيروهاي مصوب اين شهرداري 47 نفر است و در حدود 100 نفر نيروي مازاد در شهرداري مشغول به كار هستند كه سعي مي‌كنيم تا پايان سال با بازنشسته كردن 20 نفر تعداد نيروهاي شهرداري به 120 نفر كاهش يابند.
وي افزود:متاسفانه در سالهاي گذشته نيروهاي خدماتي بيش از ظرفيت به بدنه شهرداري اروندكنار اضافه‌شده است.
مطوري درآمد ماهيانه شهرداري اروندكنار را در حدود 20 ميليون ريال اعلام كرد و اظهار داشت:اين در حالي است كه شهرداري اروندكنار براي تامين حقوق كاركنان و كارگران نياز به ماهيانه 6 ميليارد ريال است .
وي افزود:شهرداري اروندكنار درآمدي ندارد و بيشتر متكي به كمك‌هاي دولتي و يا حق آلايندگي نفتي از پالايشگاه آبادان است.
به گزارش ايرنا تجمع‌كنندگان تا پايان وقت اداري در شهرداري اروندكنار تجمع كرده و اطهار داشتند تا پرداخت نشدن حقوق خود در سركار خود حاضر نخواهند شد.
اروندكنار در 45 كيلومتري آبادان قرار دارد.
3015/6068