نهادی خاص برخی نمایندگان را به مخالفت با كودك همسری فراخواند

تهران- ایرنا- پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی نمایندگان فراكسیون ولایی كه حامی طرح كودك همسری بودند بعد از حمله ها به این طرح از نظر خود برگشته اند. به نظر می رسد از یك نهاد خاص به این نمایندگان اعلام كرده اند كه با طرح كودك همسری مخالفت كنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا اظهاركرد: حمله ها به طرح كودك همسری بی سابقه است و خود ما هم آماج حملات گسترده به خاطر حمایت از این طرح قرار گرفته ایم.
مهرماه امسال یك‌فوریت طرح كودك همسری ؛ ممنوعیت ازدواج دختران قبل از ۱۳ سال با ۱۵۱ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از ۲۰۹ نماینده حاضر در مجلس، به تصویب رسید.
پروانه سلحشوری افزود: البته با همه این فشار ها ما قطع امید نكرده ایم اما شرایط خیلی دشوار است. یكی از دشواری ها در این مسیر این است كه برخی اعضای فراكسیون ولایی كه حامی ما در این طرح بودند بعد از فشار ها تبدیل به مخالف طرح شده اند. به نظر می رسد از یك نهاد خاص به آن ها اعلام كرده اند كه مخالفت كنند.
عضو فراكسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: بعد از حمله هایی كه به این طرح شد ما در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حاضر شدیم. در ابتدا جو غالب كمیسیون مخالف طرح بود اما با صحبت هایی كه انجام دادیم یك جلسه دیگر به ما فرصت دادند كه كارشناسان این حوزه از جمله روانشناسان، پزشكان و جامعه شناسان را به جلسه دعوت كنیم تا آن ها استدلال های خود را مطرح كنند.
سلحشوری در پاسخ به این پرسش كه چرا این طرح با دشواری های گسترده مواجه شد گفت: به نظر می رسد متاسفانه این طرح هم مثل بقیه موارد و طرح هایی از این دست، سیاسی شده است در حالی كه ما واقعا به عنوان یك امر اجتماعی و فرهنگی این را دنبال می كنیم و دنبال حل یك معضل اجتماعی هستیم. اما متاسفانه تا زمانی كه ما مسائل حوزه های مختلف را از دریچه سیاست نگاه كنیم نخواهیم توانست طرح هایی اصلاحی چون كودك همسری را جلو ببریم.
**9487 ** 1200