بخشي از هزينه هاي دانشگاه فردوسي توسط دانشجويان خارجي تامين مي شود

مشهد- ايرنا- رئيس دانشگاه فردوسي مشهد گفت: دانشجويان خارجي درآمد بسيار براي اين دانشگاه به همراه آورده و بسياري از هزينه هاي دانشگاه از طريق شهريه اين دانشجويان تامين مي شود.

محمد كافي روز دوشنبه در جلسه تريبون آزاد دانشجويي با عنوان 'اگر من رئيس دانشگاه بودم' افزود: رئيس دانشگاه مجري برنامه هاي هيات امناي دانشگاه است و اثرگذاري اجتماعي دانشگاه، بين المللي سازي دانشگاه و بهبود رتبه دانشگاه از جمله اين رويكردها مي باشد.
وي درآمد حاصل از تحصيل دانشجويان خارجي را به مراتب بيشتر از تحصيل دانشجويان ايراني دانست و اظهار داشت: اگر دانشگاهي بخواهد مختص مردم خودش باشد نمي تواند پويا شده و در تراز جهاني عمل كند لذا جذب دانشجوي خارجي از اولويت اين دانشگاه است.
وي دانشگاه فردوسي مشهد را داراي رتبه نخست كشور در حوزه دانشجويان خارجي عنوان كرد و گفت: خدمات دهي به دانشجويان خارجي نبايد موجب فشار بر دانشجويان داخلي شود.
يكي از دانشجويان از كافي خواست براي درك بهتر مشكلات خوابگاهها يك هفته در خوابگاه دانشگاه زندگي كند كه وي با اعلام اشراف خود بر مشكلات اين بخش و تجربه زندگي خوابگاهي گفت: در خصوص افزايش قيمتها و تخلفات فروشگاههاي پرديس دانشگاه فردوسي بايد 70 ناظر شوراي صنفي دانشجويي به ما گزارش دهند كه تاكنون گزارشي وصول نشده است ، اسكان تعدادي از دانشجويان تازه وارد در نمازخانه نيز به دليل پيش بيني نكردن رشد جمعيت دانشجويان ورودي بوده است كه مشكل در حال رفع شدن مي باشد.
حسيني يكي از اعضاي شوراي صنفي دانشجويان از تمديد قرارداد 9 ساله يك شركت در دانشگاه فردوسي خبر داد و گفت: در حالي كه اين شركت در ارزيابي انجمن صنفي نمره كمتر از نصف گرفته است اما بازهم شاهد فعاليت آن هستيم ، چرا نظر خدمات گيرندگان اصلي اين قبيل مجموعه ها در رابطه با امضاي قرارداد همكاريشان با دانشگاه در نظر گرفته نمي شود؟
يكي ديگر از دانشجويان از مطالبات جاري جامعه كارگري در جامعه سخن گفت و خواستار اظهارنظر و موضع رئيس دانشگاه در اين خصوص شد كه كافي در پاسخ اظهار داشت: اين دغدغه ارزشمند است ، يعني دانشجو به جز مشكلات خود به فكر مسائل و مشكلات جامعه نيز هست اما آنچه به مسئوليت ما درخصوص كارگران بازمي گردد اين است كه اجازه نداده ايم 500 كارگر شاغل در مجموعه دانشگاه فردوسي مشهد دچار مشكل شوند.
وي با بيان اينكه يك درصد بودجه دانشگاه فردوسي معادل 25 ميليارد ريال است افزود: در حالي كه بايد بر اساس تقويم سالانه 75 درصد بودجه سالانه دانشگاه را دريافت مي كرديم اما تا كنون 40 درصد بودجه را گرفته ايم و بسياري از استادان حق التدريس دانشگاه بابت حقوق از دانشگاه طلبكارند اما حقوق كارگران شاغل در اين مجموعه را پرداخت كرده ايم.
كافي همچنين به افزايش شمار دانشجويان اين دانشگاه بر خلاف برنامه ريزي ها و پيش بيني هاي سالانه اشاره كرد و گفت: ظرفيت فعلي دانشكده مهندسي اين دانشگاه پنج هزار نفر است اما بيش از 6 هزار و 100 دانشجو در اين دانشكده مشغول تحصيل هستند كه با كمبود كلاس درس مواجه شده ايم لذا ناچاريم كلاسهاي درس را تا بعد از ساعت 17 و 30 دقيقه نيز تشكيل دهيم.
رئيس دانشگاه فردوسي مشهد خاطر نشان كرد: سازمان سنجش بيش از ظرفيت اعلامي دانشجو به اين دانشگاه دانشجو معرفي مي كند و پس از معرفي دانشجويان كه بر اساس سياستهاي بالادستي كشور صورت مي گيرد ما نيز ناجار به پذيرش آنها هستيم.
وي در پاسخ به طرح مشكلي كه دانشحويان از آن به 'استاد محوري' در دانشگاه فردوسي ياد مي كردند گفت: رفتار استاد با دنشجويان ، نحوه تحصيل و ديگر مسائل در خصوص استادان ارزيابي مي شود، اما قرارداد استادان در دانشگاه متفاوت است و تاكنون چندين استاد پيماني كه داراي ركود علمي بوده يا در ارزشيابي هايي كه توسط دانشجويان انجام مي شود نمرات خوبي نگرفته اند قطع پيمان شده اند.
كافي با بيان اينكه استادان بايد پيش از آغاز نيمسال تحصيلي شرح درس مورد نظر را اعلام كند كه البته 50 درصد اينگونه عمل كرده اند گفت: قبول دارم استاداني در دانشگاه فردوسي تدريس مي كنند كه در تراز اين دانشگاه قرار ندارند و به آنان تذكر داده ايم.
25 هزار دانشجو در 13 دانشكده و 70 گروه آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد مشغول تحصيل هستند.
اين دانشگاه داراي 900 عضو هيات علمي تمام وقت و يكهزار و 500 عضو علمي پاره وقت است.
حدود 1300 دانشجو و زبان آموز از 23 كشور جهان در اين دانشگاه تحصيل مي كنند.
3221 / 6053

سرخط اخبار استان‌ها