اقدامات ايران در مبارزه با فساد انعكاس داده نمي شود

تهران- ايرنا- مديركل دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات سازمان غذا و دارو گفت: اقدامات مقابله اي ايران در زمينه مبارزه با فساد به دلايل مختلف به خوبي انعكاس داده نمي شود و رتبه اي كه ايران در ميان كشورهاي عضو سازمان شفافيت دارد در شأن نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران نيست.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، شهريار اسلامي تبار روز دوشنبه در سومين همايش مقابله با فساد در حوزه قاچاق و تقلب كالاهاي سلامت با اشاره به روز جهاني مبارزه با فساد (٩ دسامبر) افزود: قاچاق و تقلب مي تواند به اقتصاد و نظام سلامت آسيب هاي جدي وارد كند.
وي ادامه داد: هر سه قوه تلاش هاي بسياري در حوزه تقنيني، اجرايي و قضايي براي مبارزه با فساد دارند اما انعكاس ها ضعيف است و نشانگر خدمات ايران نيست.
مديركل حقوقي سازمان غذا و دارو به فعاليت سازمان شفافيت بين الملل اشاره كرد و اظهارداشت: ساليانه فعاليت هاي كشورهاي عضو سازمان شفافيت بين الملل در زمينه مقابله با فساد بر اساس شاخص ها ارزيابي مي شود.
اسلامي تبار يادآور شد: سازمان شفافيت بين الملل با در نظر گرفتن مولفه هاي گوناگون نظير عملكرد دولت در امور سياسي، مدني، اقتصادي و اجتماعي ميانگين فساد اداري در دستگاه‌هاي دولتي را مورد ارزيابي قرار مي دهد.
وي افزود: ايران در سال ٢٠١5 رتبه ١٣٠، در سال ٢٠١6 رتبه ١٣١ و در سال ٢٠١٧ رتبه ١٣٠ را در ميان ١6٧ كشور عضو سازمان شفافيت بين الملل از نظر ادراك فساد به خود اختصاص داده است.
اين مقام مسئول در سازمان غذا و دارو خاطرنشان كرد: البته بر اساس گزارش سال ٢٠١5، جمهوري اسلامي ايران با پنج پله صعود وضعيت بهتري داشته است اما هنوز تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله وجود دارد.
وي اضافه كرد: به لحاظ ماهيت بشر و تاييد قوانين بازدارنده، هيچ كشوري در جهان نيست كه فساد در آن مشهود نباشد؛ كشورهاي اسكانديناوي مانند دانمارك و سوئد معمولا كمترين نرخ فساد را دارند كه به معناي نبود فساد نيست.
همزمان با سومين همايش مقابله با فساد در حوزه قاچاق و تقلب كالاهاي سلامت، نمايشگاه دستاوردهاي سازمان غذا و دارو و معاونت غذا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور در مقابله با قاچاق و تقلب كالاهاي سلامت برگزار شد.
اجتمام * 3229 * 3063