اعتبار ارزش افزوده شهرداري فرديس افزايش يافت

كرج-ايرنا-فرماندار فرديس گفت: با دستور سرپرست استانداري البرز، سهم اعتبارات از محل ارزش افزوده فرديس افزايش يافت.

ابوالفضل اينانلو روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: براين اساس سهم شهرداري فرديس از اعتبارات ارزش افزوده از 70 درصد به 88 درصد رسيد.
وي ادامه داد: اين ارزش افزوده هر ماه به اعتبارات شهرداري فرديس اضافه مي شود و انتظار مي رود شهرداري فرديس كارهاي عمراني مضاعفي انجام دهد.
فرماندار فرديس گفت: اين رقم ارزش افزوده را شهرداري فرديس از ماه جاري دريافت مي كند.
اينانلو از شهرداري فرديس خواست نسبت به كارمضاعف و كارهاي عمراني از قبيل رفع مشكلات معابر در جهت تامين نياز مردم اقدام كند.
7413/ 6155