پروژه پخش سيلاب گلستان درپرتال تغذيه آبخوان هاي جهان ثبت شد

گرگان – ايرنا – دو پروژه پخش سيلاب استان گلستان كه به منظور كاهش خسارت سيل اجرايي شده است، در پرتال جهاني تغذيه مصنوعي آبخوان ها(MAR) وابسته به مركز بين المللي ارزيابي منابع آب زير زميني (IGRAC) ثبت شد.

(IGRAC) مركز جهاني آب زيرزميني سازمان يونسكو بوده و با حمايت سازمان هواشناسي (WMO) وهمكاري انجمن بين المللي هيدرولوژي (IAH) فعاليت مي كند.
رييس اداره آبخيزداري و حفاظت خاك اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري گلستان روز يكشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: اين پروژه ها در شهرستان آزادشهر واقع در شرق استان و با هدف كاهش خسارت ناشي ازجاري شدن سيلاب و تغذيه سفره هاي زير زميني آبخوان هاي استان اجرا شده است.
محمد عباسي اظهار داشت: روش هاي موثر در مديريت سيلاب و كاهش خسارت آن و به طور همزمان تغذيه آب هاي زير زميني از اهداف اجراي پروژه هاي پخش سيلاب است كه در حوزه هاي آبخيز و آبراهه ها داراي مسير پُرشيب و متنهي به مناطق كم شيب پايين دست در دستور كار بوده و با روش هاي مختلف از جمله ايجاد مخزن هاي متوالي يا گردشي كردن رودخانه روي يك تراز و طولاني كردن مسير اجرا مي شود.
وي اضافه كرد: اجراي پخش سيلاب ضمن كاهش پيك سيلاب، باعث نفوذ آب سيلاب به لايه هاي زيرزميني و احيا منابع آب زير زميني مي شود و نمونه اجرا شده آن در استان گلستان درمنطقه تيل آباد شهرستان آزادشهر قرار دارد.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري گلستان نيز به خبرنگار ايرنا گفت: اجراي طرح هاي آبخيزداري از اولويت ها برنامه هاي اين اداره كل بوده و در استان 163 بند خاكي، 123 سازه سنگي ملاتي، 600 گابيون (تور سنگي) و 3 سازه پخش سيلاب وجود دارد كه استفاده از آن علاوه بر ذخيره 120 ميليون مترمكعب آب در سال، مهار سيلاب هاي متعدد را به دنبال دارد.
ابوطالب قزلسفلو همچنين با بيان اين كه اجراي طرح هاي آبخيزداري با توجه به سيل خيز بودن گلستان و حجم بالاي خسارت وارده به مردم بويژه كشاورزان استان داراي اهميت مضاعف است، ابراز اميدواري كرد كه با افزايش اعتبارات اين حوزه و تخصيص آن شاهد اجراي به موقع طرح هاي آبخيزداري و آبخوانداري باشيم.
به گزارش ايرنا طرح هاي آبخيزداري بدون ايجاد اثرات منفي در منابع آب و خاك به منظور ذخيره سازي و رسوب در زمين است.
استان گلستان از پنج حوضه آبخيز بزرگ شامل گرگان رود، خليج گرگان، اترك، قره سو و نكارود و 96 زير حوزه به مساحت حدود دو ميليون و 200 هزار هكتار تشكيل شده است.
گلستان با يك ميليون و 869هزار نفر جمعيت در شمال كشور قرار دارد كه بيش از 47 درصد مردم آن در مناطق روستايي سكونت دارند و از طريق كشاورزي و دامپروري امرار معاش مي كنند.
6204/1648