برگزاري دومين نمايشگاه «تهران هوشمند» با حمايت ارتباطات سيار

تهران-ايرنا- شركت ارتباطات سيارايران اعلام كرد:همزمان با هفته تهران هوشمند دومين همايش و نمايشگاه «تهران هوشمند» 19 و 20 آذرماه در برج ميلاد با حمايت همراه اول برگزار مي شود.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، در اين همايش دو روزه 10 نشست تخصصي با موضوع شهر هوشمند برگزار مي شود كه در يكي از پنل هاي روز دوشنبه (19 آذرماه) با عنوان «زيرساخت ها و فناوري هاي نوين در شهر هوشمند» بابك قاليچي مديركل فروش سازماني همراه اول ارائه خواهد داشت.
اين همايش و نمايشگاه در محورهاي «نقشه راه شهر هوشمند؛ از ايده تا بلوغ»، «الگوهاي مشاركت ذينفعان»، «زيست بوم نوآوري در شهر هوشمند»، «حكمروايي هوشمند و تحول ديجيتال»، «پايداري و زيست پذيري هوشمند سازي شهري و نهادهاي ملي» برگزار مي شود.
همراه اول در اين همايش قصد دارد مذاكرات خود را با ساير بازيگران هوشمندسازي در راستاي پيشبرد پروژه هاي هوشمند سازي تهران گسترش دهد.
همزمان با هفته تهران هوشمند، نخستين چالش نوآوري تهران هوشمند در روزهاي 14 تا 16 آذرماه برگزار شد؛ در اين رويداد كه يك ماراتن خلاقيت و برنامه نويسي بود، با استفاده از داده ها و دروازه هاي برنامه نويسي(API) شهرداري تهران، راهكارهاي نوآورانه براي چالش هاي شهرداري تهران ارائه شد.
همزمان با دومين همايش و نمايشگاه «تهران هوشمند»، چهارمين كنفرانس اينترنت اشيا ايران نيز با حمايت همراه اول از ديروز(شنبه) شروع شد و تا چهارشنبه 21 آذرماه ادامه دارد.
اقتصام**2078** 2023