آمادگي 48 شركت براي حضور در نمايشگاه تخصصي كشاورزي گلستان

گرگان - ايرنا - 48 شركت داخلي و نمايندگي خارجي از 9 استان كشورمان براي حضور در پنجمين نمايشگاه تخصصي بذر، كود، سم و نهاده هاي كشاورزي و دومين نمايشگاه گلخانه، ادوات باغباني و ماشين ها و صنايع وابسته در محل دائم نمايشگاههاي گلستان اعلام آمادگي كردند.

مديرعامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي گلستان روز يكشنبه در نشست خبري با اعلام اين مطلب اظهار داشت: اين تعداد شركت از استان هاي مازندران، گلستان، تهران، خراسان رضوي، سمنان، فارس، البرز، همدان و مركزي متقاضي حضور در نمايشگاه هستند.
مهرداد يزدي گفت: اين نمايشگاه تخصصي از بيستم آذر به مدت چهار روز كاري از ساعت 16 تا 21 در محل دايمي شركت نمايشگاه هاي بين المللي گلستان واقع در كيلومتر 5 جاده گرگان – آق قلا براي بازديد كشاورزان و كارشناسان از توليد نهاده هاي كشاورزي، تجهيزات گلخانه اي، ادوات باغباني و صنايع وابسته برپا است.
طبق گزارش اخير سازمان جهاد كشاورزي گلستان مقدار توليدات زراعي، باغي، دامي و شيلات استان سالانه چهار ميليون و 500 هزار تن به ارزش بيش از 70 هزار ميليارد ريال است.
مطابق آمار استخراجي خبرنگار ايرنا به نقل از دستگاه هاي ذيربط استان گلستان با وسعت افزون بر 20 هزار كيلومتر مربع علاوه بر 667 هزار هكتار زمين كشاورزي، ظرفيت هايي همچون 30 هزار هكتار باغ، 452 هزار و 185 هكتار عرصه جنگلي، 862 هزار و 825 هكتار مرتع، 120 كيلومتر اراضي ساحلي، بيش از سه ميليون واحد دامي و برخوردار از حدود يك هزار واحد مرغداري و 253 واحد صنايع تبديلي با ظرفيت اسمي فرآوري دو ميليون و 500 هزار تن محصول كشاورزي دارد.
اقتصاد اصلي استان گلستان با يك ميليون و 869 هزار نفر جمعيت برپايه كشاورزي و دامپروري است.
6204/2729