ميزان رضايتمندي ميز خدمت الكترونيكي از دي امسال اجرايي مي شود

بندرعباس- ايرنا- رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور گفت: طبق بخشنامه رييس جمهوري، ميزان تحقق قطع ارتباط ارباب رجوع و كارمندان از طريق استقرار ميز خدمت الكترونيكي در واحدهاي عملياتي اين سازمان از يكم دي ماه امسال مورد ارزيابي مي گيرد.

به گزارش ايرنا، عبدالهاشم حسن نيا روز يكشنبه در آيين افتتاح وب كيوسك ميز خدمت اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي هرمزگان، افزود: طبق دستور رييس جمهوري بايد ميز خدمت الكترونيكي در تمامي دستگاه هاي دولتي اجرايي شود و كاركرد آن نيز از سوي دستگاه هاي نظارتي رصد خواهد شد.
وي ياد آور شد: هدف از اين اقدام را تسهيل خدمات رساني به مردم و پاسخگويي به ارباب رجوع و جلوگيري از فساد اداري در استان ها اعلام كرد.
معاون وزيرراه و شهرسازي ارزيابي ميزان رضايتمندي مردم از اران ها، ارتقاي سلامت اداري و رعايت حقوق شهروندي را از ديگر هدف گذاري هاي ميز خدمت الكترونيكي در دولت تدبير و اميد برشمرد.
مدير كل راهداري و حمل و نقل جاده اي هرمزگان نيز گفت: ميز خدمات الكترونيكي اين اداره كل با هدف انجام به موقع، سريع و آسان امور راه اندازي شده است.
داريوش باقرجوان افزود: قابليت ها و شاخص هاي مورد ارزيابي در ميز خدمات الكترونيكي دستگاه شامل قابليت پذيرش درخواست خدمت به صورت الكترونيكي و قابليت بارگذاري الكترونيكي مدارك مربوط به درخواست خدمت است.
وي، قابليت هاي ارايه رسيد الكترونيكي و تعيين زمان و صدور پاسخ خدمات، فراهم كردن امكان رهگيري الكترونيكي مراحل گردش كار خدمت توسط ارباب رجوع، ارايه پاسخ خدمت به صورت الكترونيكي به ارباب رجوع و دريافت نظر ارباب رجوع به صورت الكترونيكي را از ديگر مزيت هاي ميز خدمت الكترونيكي اعلام كرد.
سازمان اداري و استخدامي كشور طبق بخشنامه اي در آذرماه سال 96 دستورالعملي به اداره ها و سازمان ها ابلاغ و بر اساس آن دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها را مكلف كرد كه براي ارايه خدمات به موقع، سريع و آسان به ارباب رجوع و همچنين ارتقاي رضايت مندي آنها نسبت به برنامه ريزي و اجراي مفاد دستورالعمل ميز خدمت الكترونيكي و آموزش متصديان آن اقدام كنند.
اين دستورالعمل كه با عنوان حقوق شهروندي در نظام اداري مطرح شده، تمام دستگاه هاي اجرايي را موظف مي كند كه نسبت به راه اندازي اين ميز تحت سامانه اي الكترونيكي و قابل دسترس از طريق وب و دستگاه هاي ارتباطي قابل حمل هوشمند اقدام كنند.
9887 /6048