حذف كامل كنكور امكانپذير نيست

شهركرد- ايرنا- استاد دانشگاه و دكتراي سنجش و اندازه گيري چهارمحال و بختياري گفت: حذف كامل كنكور در شرايط موجود ممكن نيست

مجتبي جهاني فر روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا تاكيد كرد: بايد روش هايي پيش بيني وعملياتي كرد كه براساس آن برگزاري كنكور ساده، راحت و عملي تر باشد.
وي افزود: در اين صورت مي توان دغدغه، اضطراب و استرس موجود ميان اجتماع و خانواده ها را كاهش داد.
جهاني فر تصريح كرد: در گذشته از بين چندين دانش آموز تنها يك تا 2 نفر به دانشگاه راه مي يافتند، در حالي كه اكنون اين رقم به حدود هفت نفر رسيده است.
اين استاد دانشگاه اظهار داشت: هم اينك مي توان در برخي رشته ها به طور كامل و مطلق كنكور را حذف كرد اما در بسياري از رشته ها ممكن نيست.
وي گفت: هنوز به يك راهكار و فرآيند مناسبي براي حذف كامل كنكور در كشور نرسيده ايم و ظرفيت دانشگاه ها هم متناسب با تقاضاها نيست.
جهاني فر تصريح كرد: به عنوان نمونه در صورت حدف كنكور افراد با معدل بالا رشته هاي مهمي را با چندين برابر ظرفيت انتخاب مي كنند.
وي يادآور شد: به همين منظور ضرورت دارد تا بين افراد با معدل بالا نيز رقابت هايي در قالب امتحان برگزار شود.
به گزارش ايرنا، قاسم احمدي لاشكي نايب رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي سه شنبه 26 تير امسال در گفت و گوي اختصاصي با ايرنا در شهركرد گفت: براساس بررسي هاي انجام شده حذف كنكور تا چهار سال آينده عملياتي نخواهد شد.
در پايان نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مصوبه اي براي سنجش و پذيرش دانشجو به تصويب رسيد كه طبق آن در مدت پنج سال، 85 درصد از ظرفيت دانشگاه ها طبق سوابق تحصيلي و بقيه با برگزاري آزمون كنكور باشد.
به همين منظور سه نوع آزمون عمومي، اختصاصي و سوابق تحصيلي در اين مصوبه پيش بيني شد، ضمن آنكه متقاضيان رشته هاي خاص با اهميت بيشتر در اين آزمون ها شركت كنند.
7362/6021