ربیعی: نان شب مبارزه با فساد ایجاد شفافیت است

تهران - ایرنا - وزیر سابق ، تعاون ، كار و رفاه اجتماعی می گوید: نان شب مبارزه با فساد ایجاد شفافیت است ، در عین حال كه افراد در جریان حامی پروری و در فضای غیر شفاف حامیان خود را در نهادهای مختلف نفوذ می دهند تا آن افراد حامی منافع آن ها باشند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، علی ربیعی امروز شنبه در نشست مبارزه با فساد در ایران: نظامند یا موردی؟ گفت: یكی از رویكردهای فساد زا در زمینه سیاسی حامی پروری و ایجاد شبكه های حامی در نهادهای مختلف است تا منافع آن ها را تامین كنند.
« ایجاد شفافیت در همه تصمیم گیری های سیاسی و انتصابات ضروری است .چه معنی دارد كه بگوییم فردی كه در ستاد انتخاباتی بوده است حتما باید مسئولیت بگیرد.»
ربیعی در این نشست كه در دانشكده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد ، گفت: بخشی از زیر ساخت های اصلی همه انقلاب ها فساد دربار بوده است. فساد آثار عمیق اجتماعی دارد، فساد هزینه توسعه را بالا می برد و زندگی مردم را سخت می كند.
ربیعی تاكید كرد: طبق برآورد های صورت گرفته اگر رقم فساد ها را به جمعیت كشور تقسیم كنیم برای هر ایرانی ماهانه یكصد هزار تومان قابل پرداخت است.
استاد دانشگاه تهران با بیان اینكه فساد امر جهانی است اظهار كرد: در فساد عوامل انسانی، ساختاری و.. دخیل هستند و در دنیا از هر 10 نفر 6 نفر به دولت خود در امر مبارزه با فساد باور ندارند.
ربیعی ادامه داد: فساد در ایران سیستماتیك است و دولت به معنای همه ساختارهای حاكمیت، جامعه مدنی، دانشگاه و رسانه دچار آن شده است .
وزیر سابق تعاون ، كار و رفاه اجتماعی با ذكر این نكته كه دو نوع فساد داریم ؛ گفت: فساد یقه سفید ها كه حجم فسادشان بیشتر است اما فساد یقه آبی ها كه تعداد فسادشان بیشتر است.
وی سپس به سطوح مختلف عوامل فساد زا در كشور پرداخت و گفت : در رویكرد سیاسی بسیاری فساد را معلول عقب ماندگی نظام های سیاسی می دانند. فقدان دموكراسی و رواج دموكراسی صوری هم از عوامل دیگر گسترش فساد در حوزه سیاسی است.
وی ادامه داد: دموكراسی های صوری فسادشان حتی بیشتر از نظام های استبدادی است چرا كه در نظام استبدادی با زور یك نظمی حاكم شده است اما در دموكراسی صوری اینطور نیست.
ربیعی احزاب ناكارآمد و ارادت سالاری و حامی پروری را از دیگر عوامل فساد دانست و گفت : در رویكرد اقتصادی دولت بزرگ، اقتصاد تك محصولی و امتیازات ویژه اقتصادی و اجتماعی عامل فساد هستند.
ربیعی در بخش راهكارها هم گفت: اصلاحات ساختاری مثل ساختار سیاسی ، شفافیت نظام انتخاباتی، اصلاح دموكراسی و اصلاحات ساختار اداری مثل رفع تناقضات اداری - ما كه در دنیا بی نظیر است - باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: اصلاحات اقتصادی مثل اصلاحات مالی و ارزی، برنامه های انضباطی مانند نظارت، تشویق ، تنبیه و ارتقای آموزش، فرهنگی سازی و آشنایی مردم با حقوق خود خود و در نهایت مشاركت مردمی در شفافیت از دیگر راهكارهای مبارزه با فساد است.
« من قبول دارم راه مبارزه با فساد آزاد سازی اقتصادی است اما با این شیوه خصوصی سازی مخالف هستم در یك ساعت خصوصی سازی كردند، باید خصوصی سازی با نظارت صورت بگیرد.»
استاد دانشگاه تهران اظهار كرد: ایجاد پایگاه های اطلاعاتی رفاه ایرانیان و تفكیك نهادهای نظارتی با كاهش تعداد آن ها و صالح و عمیق كردن این دستگاه های نظارتی هم باید مورد توجه قراربگیرد.
ربیعی با انتقاد از فساد برخی رسانه ها گفت: با برخی رسانه هایی مواجه هستیم كه با دریافت پول به تخریب یك فرد و حمایت از فرد دیگر می پردازند ، اگر مطبوعات آزاد داشتیم شاهد این رسانه ها نبودیم.
**9487**1601**