تغيير كاربري فضاها شيوه مناسبي براي تامين فضاي آموزشي مدارس است

قزوين - ايرنا - استاندار قزوين گفت: آموزش و پرورش با استفاده از ظرفيت هاي قانوني مي تواند براي جبران كمبود اعتبارات و فضاهاي آموزشي خود، با تغيير كاربري بخشي از فضاهاي موجود درآمدهاي حاصل از آن را براي رفع مشكلات مديريت كند.

به گزارش ايرنا، عبدالمحمد زاهدي عصر شنبه در نشست شوراي آموزش و پرورش استان قزوين، تاكيد كرد: ماده 27 قانون بودجه از سوي قانونگذار نيز براي حل چنين مشكلات مالي در نظر گرفته تا از طريق در‌آمد حاصل از تغيير كاربري ها، آن را صرف توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي و نيز تكميل طرح هاي نيمه تمام دولتي كنند.
وي همچنين بر استانداردسازي سيستم گرمايشي مدارس تاكيد كرد و يادآور شد: طي سال هاي گذشته متاسفانه شاهد حوادث بسيار تلخ و ناگواري در اين رابطه بوديم كه برخي از آنها نيز مورد سوء استفاده هاي سياسي قرار گرفت.
زاهدي ادامه داد: حتي يك مورد حادثه ناشي از بخاري هاي غير استاندارد براي دولت هزينه بزرگي به همراه دارد و به طور حتم بايد استاندارد سازي گرمايش كلاس هاي دزس به طور جدي در دستور كار آموزش و پرورش قرار گيرد.
رييس دانشگاه علوم پزشكي قزوين نيز در اين نشست ضمن اشاره به اجراي طرح نماد با موضوع مراقبت اجتماعي دانش آموزان، نسبت به تامين مشاوران و مداخلات روان شناسي باليني براي انجام اين مساله اعلام آمادگي كرد.
دكتر منوچهر مهرام در ادامه با اشاره به آمارهاي اقدام به خودكشي در استان، افزود: در بررسي هاي انجام شده، شايع ترين علت خودكشي مربوط به اختلاف هاي خانوادگي و بيشترين زمان اقدام به اين كار نيز در ساعات 20 تا 24 گزارش شده است.
وي در پايان تاكيد كرد: بيشتر خودكشي هاي ثبت شده نيز با مصرف مواد سمي و دارويي انجام شده است.
7388/8054