گفتگو ميان اديان را با آموزه هاي امام رضا (ع) جهاني كنيم

تهران – ايرنا – رئيس مركز عالي مطالعات انقلاب اسلامي با بيان اينكه درآستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي نيازمند گفتگو و معرفي بيشترفرهنگ رضوي هستيم، تاكيد كرد: دنيا امروز تشنه انديشه هاي امام رضا (ع) است لذا بايد گفتگوي اديان را با آموزه هاي آن امام همام جهاني كنيم.

به گزارش خبرنگار فرهنگي ايرنا، محمود واعظي روز شنبه در نشست همايش «دين و عقلانيت در اديان» از برگزاري همايش بين المللي «امام رضا (ع) و گفتگوي اديان» در بهمن ماه سال جاري خبر داد و گفت: تاكنون حدود 217 مقاله از قشرهاي مختلف دريافت شده و روند ارسال مقالات همچنان ادامه دارد بطوريكه ازهمه اديان حتي از سيك هاي هند و يا بودايي ها نيز مقاله به دبيرخانه همايش رسيده است.
وي با تشريح ابعاد و بخش هاي مختلف اين همايش ، هدف از آن را معرفي و گسترش الگوي شخصيتي امام رضا(ع) به مجامع ديني جهان و ايجاد و تداوم گفتمان ديني با مجامع و نهادهاي ديني غير مسلمان به منظور معرفي انديشه هاي اسلام ناب و مقابله با افراطي گرايي و خشونت هاي معرفي شده به نام دين عنوان كرد.
عضو شوراي علمي و برنامه ريزي همايش امام رضا (ع) و گفتگوي اديان، همچنين رفع ذهنيت هاي منفي، سوء تفاهمات و آثار ناشي از بمباران تبليغاتي و رسانه اي عليه اسلام و تشيع، ارتقا و بسط انديشه و آگاهي نسل جوان، ايجاد ارتباط با مراكز ديني و علمي اديان و جذب طرح ها و تاليفات علمي، ديني انديشوران در زمينه هاي مرتبط ، چاپ و نشرآنها، ارائه راهكارمناسب در جهت تمركز بر نقش اديان در نهادينه سازي صلح، عفو و دوستي در جوامع و حقوق بين الملل و تبيين راهكارهاي عملي براي زندگي مسالمت آميز بين پيروان اديان را از ديگر اهداف اين همايش برشمرد.
واعظي، گفتگو را از مباحث جدي دانست و گفت: آستان قدس رضوي اين عرصه را مد نظر قرار داده و برنامه ريزي هايي از دو سال قبل صورت داده و در صدد است همايش بين المللي امام رضا و گفتگوي اديان را برگزار كند.
وي ادامه داد: ما بيش از هر زمان ديگري به سيره و آموزه هاي آقا علي بن موسي الرضا (ع) در حوزه گفتگو نيازمنديم لذا در حاليكه كه به عنوان يك مسلمان سفارش به گفتگو هاي مستمر شده ايم اما گاها حتي با برادران ديني خودمان گفتگو نمي كنيم؛ در سطح عام، همه طبقات اجتماعي و شهروندان بايد فرهنگ گفتگو را فرابگيرند.
واعظي با اشاره به بعد بين المللي اين همايش هم اظهار داشت: 13 كشور از جمله تانزانيا ،افغانستان ، پاكستان ، فرانسه ، سوريه ،فلسطين ،مالزي ،اندونزي، تونس، هند، روسيه ،فيليپين ،هند ولبنان تاكنون مقاله رسيده و برخي از آنها نيز بصورت مستقيم در همايش مشاركت داشته و دارند.
وي يادآور شد كه دبيرخانه همايش 9پيش نشست تخصصي را قبل ازبرگزاري همايش پيش بيني و ترتيب داده كه تا در اصفهان، يزد، اروميه، قم برگزار شده و يا مي شوند.
واعظي با بيان اينكه شماري ازاين نشست ها در بيروت و دهلي نو برگزارشده ، از برپايي دو پيش نشست ديگر نيز درمالزي و اندونزي با حضور32 دانشگاه از سطح اندونزي اواخر دي ماه سال جاري خبر داد.
عضو شوراي علمي و برنامه ريزي همايش امام رضا (ع) و گفتگوي اديان در ادامه «دين و عقلانيت در اديان از منظر امام رضا»، «نقش گفتگو در زندگي مسالمت آميز اديان بر اساس آموزه هاي رضوي»، «محبت و عدالت در اديان بر اساس آموزه هاي رضوي» و « اصل خدامحوري در اديان بر اساس آموزه هاي رضوي» را چهار محور اصلي اين همايش برشمرد.
واعظي در ادامه با اشاره به حضور برخي از شخصيت ها و رهبران ديني اديان مختلف از جمله «اردشير خورشيديان»، رئيس انجمن موبدان تهران، «مارنرساي بنيامين» از كليساي شرق آشوري ايران، « يونس حمامي لاله زار» خاخام اعظم جامعه كليميان و شخصيت‌هايي از اهل سنت در اين همايش و نشست هاي تخصصي آن، گفت: متاسفانه امروز با توجه به اوضاع و احوالي كه دشمنان ما ايجاد كرده اند از جمله تحريم و قطع ارتباط و... اجازه همگرايي در بسياري از كشورها به ما داده نمي شود و كشورها زير فشار دشمن هستند لذا از نظر آنها همگرا شدن با جمهوري اسلامي در دنيا يك جرم محسوب مي شود لذا برخي از موضوعات ايران دردنيا بصورت جدي مغفول است.
به گفته وي امروز در مقابل دشمنان، ما سرمايه اي مانند وجود نازنين و منورامام رضا(ع) را دركنار خودمان داريم كه بايد در مورد آن كارها و فعاليت هاي جدي در سطح بين اللمل انجام دهيم كه اين نشست ها و همايش بخشي از آنها محسوب مي شود.
رئيس مركز مطالعات انقلاب اسلامي تاكيد كرد: اصل همگرايي براي ما موضوعيت دارد و فضاي امروز جهاني مي طلبد كه ما بيش از پيش به فضاي همگرايي نزديك شويم.
در ابتداي اين نشست عسگري يزدي رئيس دانشكده معارف ، طباطبايي مسئول دبيرخانه و برخورداري دبيرهمايش نيز جزئيات و مطالبي را پيرامون همايش بين المللي امام رضا(ع) و گفتگوي اديان بيان كردند.
همايش بين المللي امام رضا(ع) و گفتگوي اديان، توسط آستان قدس رضوي و مشاركت نهادها و مراكز مختلف كشور برگزار خواهد شد. اين همايش چندين پيش نشست با موضوعات مختلف را در بردارد كه يكي از آنها با موضوع «دين و عقلانيت در اديان از منظر امام رضا(ع)» برگزار خواهد كرد.
فراهنگ ** 1355 ** 1418