روسای 6 كشور آسیایی: در مبارزه با تروریسم باید به ریشه های آن توجه كرد

تهران- ایرنا- روسای مجالس ایران، افغانستان، پاكستان، چین، تركیه و روسیه در بیانیه پایانی كنفرانس تهران تاكید كردند: مبارزه با تروریسم صرفا نباید به حذف تروریست ها و سازمان ها و شبكه های تروریستی محدود شود بلكه ریشه ها و شرایط نشو و نمای تروریسم در جهت مقابله با آن باید بطور كامل مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، روسای مجالس 6 كشور عصر امروز - شنبه - در بیانیه پایانی دومین كنفرانس روسای مجالس ایران، افغانستان، چین، پاكستان، روسیه، تركیه با عنوان چالش های تروریسم و ارتباطات درون منطقه ای موافقت كردند: سومین كنفرانس روسای مجالس درباره چالش های تروریسم در تقویت همكاری های منطقه در سال 2019 در استانبول تركیه برگزار شود.
روسای مجالس 6 كشور در پایان دومین كنفرانس مقابله با تروریسم در تهران اقدامات تروریستی در كشورهای عضو از جمله حادثه تروریستی اخیر در چابهار را محكوم و اعلام كردند در خشكاندن ریشه تروریسم و محكومیت حمایت از تروریسم مصمم هستند.
روسای مجالس 6 كشور آسیایی باردیگر بر نقش صلح و توسعه پایدار به عنوان پیش شرط ارتقای روابط، یكپارچگی و هم افزایی در بین كشورها و لزوم تعامل و گفت و گوی بیشتر میان مجالس و ملت ها تاكید كردند.
در این بیانیه روسای مجالس به دیدارهای خود در حاشیه این كنفرانس اشاره كردند و یادآور شدند: در دیدارهای خود به مسائل مهم منطقه ای و بین المللی نظیر تروریسم و تاثیر آن بر صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی پرداختیم. ما همچنین بر تاثیرات منفی یك جانبه گرایی بر منطقه خود و فراتر از آن نیز به بحث پرداختیم.
در این بیانیه تصریح شده است: ما عملكرد و پیشرفت های به دست آمده از زمان اجلاس اسلام آباد تاكنون و چالش ها و فرصت های پیش رو را مورد بررسی قرار دادیم و بار دیگر به نقش صلح و توسعه پایدار به عنوان پیش شرط ارتقای روابط، یكپارچگی و هم افزایی در بین كشورها تاكید كردیم. در این راستا بر لزوم تعامل و گفت و گوی بیشتر میان مجالس و ملت ها تاكید كردیم.
روسای مجالس در این بیانیه بر نقش مركزی سازمان ملل در تصویب همكاری های بین المللی به منظور پیشگیری و مقابله با تروریسم و افراط گرایی و همچنین نیاز به اتخاذ تمامی اقدامات منطبق با حقوق بین المللی و اصول منشور ملل متحد تاكید كردند.
همچنین در این بیانیه روسای مجالس 6 كشور آسیایی، سازمان های امنیتی اعضای شركت كننده را به ایجاد یك ساز و كار ویژه برای تبادل اطلاعات آشكار و پنهان و رویه های خوب و درس های آموخته شده برای جلوگیری و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی تشویق كردند.
در این بیانیه همچنین بر نقش مركزی سازمان ملل در تسهیل همكاری های بین المللی به منظور پیشگیری و مقابله با تروریسم و افراط گرایی و همچنین نیاز به اتخاذ تمامی اقدامات منطبق با حقوق بین الملل و اصول منشور ملل متحد تاكید شده است.
در ادامه این بیانیه روسای مجالس 6 كشور آسیایی یادآور شدند كه بهبود روابط درون منطقه ای با تقویت ظرفیت ها در عرصه تجارت، سرمایه گذاری، زیرساخت ها، گردشگری، روابط مردم با مردم و تبادلات فرهنگی برای همه ملت‌ها سودمند خواهد بود.
روسای مجالس همچنین از هرگونه تلاشی در راستای دست یابی به توسعه اقتصادی پایدار در سطوح ملی و منطقه ای و نیز بهبود ارتباطات و نزدیكی هرچه بیشتر كشورها، جوامع و مردم خود حمایت كردند.
در این بیانیه همچنین روسای مجالس خاطرنشان كردند كه توافق جامع هسته ای (برجام) مورد توافق جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ به همراه اتحادیه اروپا كه مورد تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است، دستاوردی مهم در دیپلماسی چندجانبه به شمار می آید و ضرورت عاجل برای پایبندی و اجرای كامل تعهدات ذیل این قطعنامه مورد تصریح قرار گرفت.
آنان یادآور شدند: مبارزه با تروریسم صرفا نباید به حذف تروریست ها و سازمان ها و شبكه های تروریستی محدود شود بلكه ریشه ها و شرایط نشو و نمای تروریسم در جهت مقابله با آن باید بطور كامل مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این بیانیه نسبت به پیامدهای منفی پیوند شبكه های تروریستی با قاچاقچیان مواد مخدر و دست اندركاران جرایم سایبری كه تهدیدی برای امنیت كشورهای ما تلقی می شوند، ابراز نگرانی شده است.
روسای مجالس در این بیانیه تصریح كردند: از ابتكارهای فرآیند مسكو مرتبط با ابعاد پارلمانی تلاش ها در راستای مقابله با مشكل جهانی مواد مخدر، مصرح در بیانیه كنفرانس بین‌المللی پارلمانها علیه مواد مخدر (۴ دسامبر ۲۰۱۷ - مسكو) و بیانیه مجمع بین المللی توسعه پارلمانتاریسم (۶-۴ ژوئن ۲۰۱۸ - مسكو) از جمله ضرورت گسترش گفتگوهای بین پارلمانی در خصوص بهبود سازوكارهای موجود برای مقابله با تروریسم بین المللی ،قاچاق مواد مخدر و جرائم سایبری كه با هدف كاهش تقابل‌ها و همچنین افزایش همكاری ها برای حل و فصل اختلافات و تقویت همكاری‌ها تنظیم شده‌اند، حمایت كردیم و از تمامی تلاش ها برای دستیابی به صلح در افغانستان از جمله فرایند مشورتی مسكو در خصوص افغانستان با هدف ایجاد ثبات در این كشور و حذف تهدیدات منطقه ای تروریسم، افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر غیرقانونی استقبال كردیم.
همچنین در این بیانیه روسای مجالس خاطرنشان كردند: توافق كردیم كه به منظور تضمین صلح و ثبات جهانی و منطقه ای، موضوع جامو و كشمیر نیازمند راه حلی صلح آمیز از جانب پاكستان و هند منطبق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است.
روسای مجلس 6 كشور آسیایی در ادامه از مردم فلسطین در استیفای حق مسلم خود بخصوص تشكیل دولت با حاكمیت مستقل حمایت كردند.
آنان در این بیانیه پیشنهادات عملی برای ایجاد ساز و كارهای مقابله با تروریسم از جمله بطور مشخص ابتكار ایجاد تماس‌های منظم میان مراجع ملی مبارزه با تروریسم را مورد بررسی قرار داده و امكان تشكیل كمیته‌های تخصصی متشكل از نمایندگان كمیته‌های مرتبط پارلمان‌ها و نهادهای دولتی ذیربط را بررسی كردند.
در ادامه این بیانیه روسای مجالس پایبندی خود را نسبت به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل، مفاد قراردادها و موافقتنامه های بین المللی كه بین كشورها به منظور تقویت همكاری ها و تعاملات با موضوع هموارسازی قانونگذاری ملی امضاء شده‌اند، اعلام كردن و همچنین تشكیل بانك بین‌المللی قوانین ملی در چهارچوب همكاری های پارلمانی را جهت استفاده از تجربیات یكدیگر در حوزه مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری لازم دانستند.
آنان همچنین حملات تروریستی علیه پارلمان ها را محكوم كرده و با قربانیان و همچنین دولت ها و مردم كشورهای قربانی ابراز همدردی كردند و بر عزم خود در همراهی با جمهوری تركیه به منظور سپردن عاملان كودتای ناموفق تروریستی ۱۵ جولای و دیگر جرانم به دست عدالت تاكید كردند.
روسای مجالس دستاوردهای بزرگ اخیر را در شكست داعش در عراق و سوریه مغتنم شمرده و همچنان داعش و تمامی گروه های تروریستی فعال در كشورهای عضو بویژه گروه‌های تروریستی مصرح در شورای امنیت سازمان ملل را تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات كشورهای منطقه محسوب نموده، و در این راستا تلاش جمعی در جهت مقابله با این تهدید را خواستار شدند.
آنان در ادامه این بیانیه بر اهمیت چندجانبه گرایی تاكید كردند و كلیه قوانین یك جانبه و فراسرزمینی و احكام قضایی هركشور علیه كشور دیگر را كه ناقض قوانین بین‌المللی، منشور ملل متحد، یا حاكمیت و استقلال كشورها باشد، نفی كرده و بر نیاز به حفاظت مشترك از نظام تجاری چندجانبه بین المللی قانون محور با هدف ارتقای سطح ارتباطات دوجانبه و چندجانبه در راستای هم پیوندی اقتصادها و ایجاد اقتصاد آزاد جهانی، تاكید كردند.
همچنین روسای مجالس 6 كشور آسیایی تعهدات تمامی كشورها در اجرای قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل در خصوص تروریسم بین المللی را یادآور شدند و تاكید كردند كه تمامی كشورها باید از سیاسی كاری رژیم تحریم های سازمان ملل و فعالیت كارگروه اقدام مالی (FATF) پرهیز نمایند. تكامل متن كنوانسیون جامع تروریسم بین المللی را بر اساس اجماع نظر بار دیگر مورد تاكید قرار دادند.
رؤسای مجالس و سران هیات های مجالس ملی جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی پاكستان، فدراسیون روسیه و جمهوری تركیه قدردانی خویش را از مهمان نوازی گرم و سخاوتمندانه رییس مجلس شورای اسلامی از سران و اعضای هیات‌ها در زمان حضور خود در ایران ابراز كردند.
به گزارش ایرنا، مراسم اختتامیه دومین كنفرانس روسای مجالس افغانستان، ایران، پاكستان، تركیه، چین و روسیه عصر امروز برگزار شد.
سیام*9121*1058*1336