نمايندگان 5 كشور حاشيه درياي خزر به تهران مي آيند

تهران- ايرنا- معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي از برگزاري چهارمين نشست بررسي همكاري هاي تامين ايمني و امنيت دريانوردي در درياي خزر با حضور نمايندگاني از كشورهاي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري آذربايجان، قزاقستان، روسيه و تركمنستان خبرداد.

به گزارش ايرنا از روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي، «هادي حق شناس» افزود: در اين نشست، ايمني دريانوردي شامل ايمني تردد شناورها در درياي خزر و عمليات دريايي و نيز بهره مندي از ظرفيت هاي حقوقي در خصوص كنترل و بازرسي كشتي ها در اين آبراهه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
وي با بيان اينكه اين نشست با حضور كشورهاي حاشيه درياي خزر در 19 و 20 آذرماه امسال در تهران برگزار مي شود، گفت: تامين ايمني دريانوردي و كشتيراني در درياي خزر از مهم ترين اهداف نشست كشورهاي حاشيه خزر است.
معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي اظهار داشت: حفظ و ارتقاي ايمني دريانوردي در درياي خزر و حفاظت از محيط زيست آن به عنوان بزرگترين درياچه جهان از اهميت و اولويت ويژه اي برخوردار است و دستيابي به اين هدف جز با اراده جدي و همكاري نزديك ميان كشورهاي منطقه و تفاهم در اعمال مقررات يكسان تحقق نمي يابد.
حق شناس با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران در فراهم كردن محيط دريايي ايمن و سازگار با محيط زيست، نقشي پيشگام و سازنده دارد، گفت: به كارگيري تمهيدات مواجهه با سوانح دريايي و لزوم تبلور عيني همكاري هاي منطقه اي از جمله مسائلي است كه در قالب تفاهم نامه هاي چند جانبه در دو ساله گذشته مورد توجه قرار گرفته و در همين راستا نشست هايي به منظور تنظيم متن تفاهم نامه ها ميان كشورهاي حاشيه درياي خزر برگزار مي شود.
وي ادامه داد: موضوع اصلي نشست، بررسي همكاري در زمينه تامين ايمني دريانوردي در درياي خزر و مذاكره بر سر بهره مندي از ظرفيت هاي حقوقي تعدادي از كنوانسيون هاي دريايي سازمان بين المللي دريانوردي در خصوص كنترل و بازرسي كشتي ها است.
وي افزود: موضوع ديگر اين نشست، مقوله ايمني دريانوردي و بهسازي مكانيزم هاي تعامل در امور تجسس و نجات دريايي با لحاظ ويژگي هاي جغرافيايي و شرايط درياي خزر است.
به گزارش ايرنا، ايران، جمهوري آذربايجان، قزاقستان، فدراسيون روسيه و تركمنستان، پنج كشور ساحلي درياي خزر را تشكيل مي دهند؛ تهران بزودي ميزبان چهارمين نشست بررسي همكاري هاي تامين ايمني دريانوردي در درياي خزر با حضور نمايندگان اين كشورها خواهد بود.
اين نشست در روزهاي 19 و 20 آذرماه سال جاري به ميزباني سازمان بنادر و دريانوردي در تهران برگزار مي شود.
اقتصام**1108**2022