هواي كلانشهر اهواز در شرايط ناسالم قرار دارد

تهران- ايرنا- مدير كل دفتر پايش فراگير سازمان حفاظت محيط زيست گفت: امروز شنبه هواي كلانشهر اهواز با شاخص 114 در شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس قرار دارد.

شينا انصاري روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا افزود: در چند روز گذشته به علت ساكن شدن جو شاهد پايداري آلاينده هاي جوي به ويژه در كلانشهرهاي كشور بوديم اما با فعاليت سامانه بارشي از انباشت آلاينده ها كاسته شده و هواي كلانشهرها در شرايط سالم و پاك قرار گرفت.
وي اظهار داشت: هواي شهرهاي بيرجند با شاخص 22 ، ايلام 23 ، شهركرد 23 ، ساري 25 ، اردبيل 28 ، زنجان 32 ، رشت 33 ، سنندج 34 ، كرج 34 ، ياسوج 35 ، اصفهان 37 ، همدان 37 ، كرمانشاه 39 ، تهران ، 40 و خرم آباد 44 در شرايط پاك قرار دارند.
انصاري ادامه داد: هواي شهرهاي اروميه با شاخص 51 ، كرمان 53 ، قم 55 ، قزوين 55 ، تبريز 56 ، زاهدان 57 ، بوشهر 62 ، اراك 67 ، شيراز 72 ، بندرعباس 74 ، يزد 74 و مشهد 76 در شرايط سالم قرار دارد.
در حالي كه روز پنج شنبه هفته گذشته هواي ٧ شهر اهواز با شاخص ١٠٣، قزوين ١٠٤، تبريز ١٠٧، اصفهان ١١٠، همدان ١٢١، تهران ١٤٠ و كرج ١٤٩ در شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس قرار داشت.
همچنين كبري رفيعي كارشناس سازمان هواشناسي كشور به خبرنگار ايرنا گفته بود؛ بررسي سامانه هاي جوي نشان مي دهد امروز شنبه در استان هاي واقع در شمال غرب، غرب، سواحل درياي خزر و شمال شرق بارش هاي پراكنده ادامه دارد و بارش ها در ارتفاعات البرز و مناطق كوهستاني به صورت برف پراكنده خواهد بود.
وي افزود: فردا اين سامانه بارشي تضعيف شده و بارش هاي بسيار پراكنده در شمال غرب ، شمال شرق ، سواحل خزر و بخش هايي از غرب رخ خواهد داد و بعدازظهر يكشنبه بارش ها در اين مناطق متوقف مي شود. دوشنبه در بيشتر مناطق كشور جوي آرام حاكم خواهد بود.
رفيعي درباره اينكه با آرام شدن جو حاكم بر كشور دوباره زمينه انباشت آلاينده ها فراهم مي شود گفت: اگر هم باشد آخر هفته رخ مي دهد كه بهتر است دراين باره در روزهاي پاياني هفته صحبت شود.
علمي 9014**2017