16 آذر نماد خروش دانشجوي ايراني عليه ظلم و ستم آمريكا است

سنندج - ايرنا - نماينده ولي فقيه در دانشگاه كردستان گفت: روز 16 آذر نماد خروش دانشجويان ايران عليه ظلم و ستم آمريكا و نفي دخالت هاي اجانب و بيگانگان عليه مردم كشورمان است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، حجت الاسلام محرم بياباني روز شنبه در مراسم بزرگداشت 16 آذر، روز دانشجو، در تالار مولوي دانشگاه كردستان اظهار داشت: جوان فضيلت طلب و فضيلت جو است كه نماد واقعي آن سه شهيد دانشجويي است كه حاضر به زندگي با ذلت نشدند و جان خود را براي دفاع از تماميت كشور فدا كردند.
وي با تاكيد بر اينكه جوان ايراني ذلت و زور را نمي پذيرد، افزود: جوان ايراني مي خواهد همواره خود و وطنش عزتمند و عزير باشد و اگر امروز انقلاب اسلامي و نظام ما در جهان به اين مهم دست پيدا كرده به خاطر جانفشاني جوانان غيور است.
حجت الاسلام بياباني در ادامه به بيان ويژگي دوران جواني پرداخت و از آن به عنوان جمع اضداد نام برد و تاكيد كرد: اين دوران، دوران طروات و شادابي عمر انسان تلقي مي شود كه مي تواند دوران بيداري يا بيماري، اميري يا اسيري، نعمت يا نقمت و يا يسر و عسر باشد.
وي يادآور شد: اگر جوان دچار شهوات و خودبيني شود، اسير و بيمار و اگر خدا بين شود، امير است و در دوران نعمت به سر مي برد.

** جنبش دانشجويي بخش مهمي از جنبش هاي كشور
رئيس دانشگاه كردستان هم با اشاره به اينكه جنبش دانشجويي بخش مهمي از جنبش هاي آزاديخواهانه در كشورمان است، افزود: حركت هاي دانشجويي بويژه در 16 آذر 1332، حركتي اجتماعي براي پيشبرد منافع خارج از كنترل نهادهاي رسمي قدرت بوده و هست.
فردين اخلاقيان به بيان تفاوت هاي رويكرد سياسي احزاب دانشگاهي با ديگر احزاب پرداخت و تاكيد كرد: احزاب دانشجويي در صدد جهت بخشي به اقدامات دولت هستند كه به دور از عرصه قدرت سياسي و تنها با علم و پژوهش به دنبال آن هستند.
وي گفت: اين احزاب همچنين به دنبال كسب و يا حفظ قدرت هم نيستند بله وارد شده اند تا منافع اجتماعي را محقق كنند.
رئيس دانشگاه كردستان اضافه كرد: حركت اين احزاب، حركتي با تكيه بر علم و دانش و به دور از احساسات تند است تا منافع عالي براي جامعه به ثمر برسد.
در اين مراسم، از برترين هاي آموزشي، فرهنگي دانشگاه كردستان با اهداي لوح، تقدير شد.
دانشگاه كردستان بيش از 9 هزار دانشجو در 30 رشته دكتري، 104 رشته كارشناسي ارشد و 52 رشته كارشناسي مشغول به تحصيل دارد، اين دانشگاه همچنين داراي 385 عضو هيات علمي است.
9937/9102