ابطال كارت هاي سوخت برخي جايگاه هاي البرز

كرج- ايرنا- مديركل تعزيرات حكومتي البرز گفت: دراجراي طرح كنترل جايگاه هاي سوخت دراين استان، يكصد كارت سوخت اين مكان ها ابطال شد.

علي اكبر مختاري روز شنبه در گفت و گو با خبرنگارايرنا افزود: طرح كنترل جايگاه هاي سوخت استان البرز به منظور پيشگيري از قاچاق دردستور كار كارشناسان تعزيرات حكومتي استان البرز قرارگرفته است.
وي اضافه كرد: متاسفانه در جايگاه هاي سوخت از اين كارت ها استفاده غيرمتعارف شده و سهميه به صورت آزاد به فروش مي رسيده است.
مختاري خاطرنشان كردكه استفاده از اين كارت ها به منظور، عرضه خارج ازشبكه گازوئيل بوده كه طبق قانون تبصره چهار ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق تخلف محسوب شده است.
اكنون 118 جايگاه سوخت دراستان البرز فعاليت است كه 65 جايگاه سوخت و بقيه سي ان جي است.
2098/ 6155