هفته قرآني سبب ايجاد نشاط در استان سمنان مي شود

سمنان - ايرنا - مسوول دفتر قرآن و عترت استان سمنان گفت: برگزاري هفته قرآن و عترت و اجراي برنامه هاي مختلف فرهنگي هنري نشاط در جامعه را به همراه دارد.

به گزارش ايرنا، مجتبي نورمحمدي روز شنبه به خبرنگاران اظهار داشت: هفته قرآن و عترت در استان سمنان دي ماه سالجاري و در ١٦ رشته مختلف فرهنگي و هنري برگزار مي شود.
وي ايجاد جريان فرهنگي و ارج نهادن به فرهنگ قرآن و نيز ترويج و توسعه فعاليت هاي قرآني را از مهم ترين هدف هاي برگزاري هفته قرآني در استان سمنان عنوان كرد.
وي با اشاره به برگزاري اولين هفته قرآن و عترت استان سمنان افزود: در قالب هفته قرآن و عترت برنامه هاي مختلف فرهنگي، هنري و قرآني متنوع برنامه ريزي شده است كه به ميزباني شهرستان ها، انجمن ها و موسسات فرهنگي هنري برگزار مي شود.
نورمحمدي خانواده ها را ركن اصلي جامعه دانست و بيان كرد: دعوت و حضور خانواده در برنامه هاي اين هفته مي تواند باعث گسترش سبك زندگي قرآني شود.
وي حضور جوانان و نوجوانان را در برنامه هاي مختلف قرآني ضروري خواند و افزود: هفته قرآني سبب شناسايي استعدادها و استفاده از ظرفيت ها جوانان و نوجوانان در اين عرصه مي شود.
وي تصريح كرد: همكاري و همدلي دستگاه هاي دولتي، انجمن ها و موسسات در اين هفته برگ زريني ديگر را براي استان سمنان رقم خواهد زد.
مسوول دفتر قرآن و عترت استان سمنان خاطر نشان كرد: ترويج و تبليغ قرآن و عترت(ع) در حوزه هاي مختلف، معرفي دستاوردها و توانمندي هاي علوم قرآني، ارتقاي سطح كيفي و كمي فعاليت هاي قرآن و عترت (ع)، ايجاد ارتباط با ساير حوزه هاي استاني فعال، تقويت و توسعه تعاملات و هم انديشي بين اداره ها، مراكز و نهادهاي مردمي و موسسات قرآني از ديگر اهداف برگزاري هفته قرآني در استان است.
هفته قرآني در دي ماه امسال در قالب برنامه هاي فرهنگي هنري در رشته هايي نظير تئاتر خياباني، شعر، داستان كوتاه، فضاي مجازي، سرود، تواشيح و ابتهال، پوستر، خوشنويسي برگزار خواهد شد.
9891م/7408