بسته حمایت از بیماران خاص ابلاغ شد

تهران-ایرنا- رئیس مركز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت گفت: بسته حمایتی وزارت بهداشت از بیماری های تالاسمی، هموفیلی، دیالیز خونی، دیالیز صفاقی، ام اس، EB(پروانه ای)، MPS، پیوند كلیه، پیوند كبد، پیوند قلب، پیوند پانكراس، پیوند روده و پیوند ریه به دانشگاه های علوم پزشكی ابلاغ شد.

به گزارش ایرنا از وزارت بهداشت، مهدی شادنوش، روز شنبه افزود: طبق وعده ای كه از قبل به بیماران خاص و صعب العلاج كشور داده شده بود بسته حمایتی از این بیماران در مركز مدیریت پیوند و بیماران خاص وزارت بهداشت تدوین و توسط معاونت درمان به دانشگاه های علوم پزشكی ابلاغ شد و از دهم آذر امسال قابلیت اجرایی پیدا كرده است.
رئیس مركز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت ادامه داد: در این بسته، حفاظت مالی بیماران خاص و صعب العلاج در برابر هزینه های بالای این بیماران كه مشكلات زیادی را برای خانواده آنها می تواند به وجود آورد، دیده شده است.
شادنوش اعلام كرد: هدف وزارت بهداشت حمایت مالی از این هموطنان است و پوشش حداكثری سهم بیمار برای خدمات تایید شده در این دستورالعمل دیده شده است. همچنین بیماران آسیب پذیر به منظور هدفمندسازی پرداخت یارانه سلامت به آنها شناسایی شدند.
وی با بیان اینكه برای مراقبت های بیشتر بر روش ها و كارهایی كه در دانشگاه ها صورت می گیرد ساختار گزارش ها نظامند شده است افزود: با این كار می توان سیاستگذاری های بهتر و دقیق تری را اتخاذ كرد. همچنین پروتكل ها و راهنماهای مصوب برای مدیریت بیماری های خاص و صعب العلاج و پیوند مستقر و به كار گرفته شده است.
رئیس مركز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت اضافه كرد: این گروه از بیماران می توانند تمام خدمات درمانی و دارویی شان را در بیمارستان های دانشگاهی دریافت كنند و در صورتی كه مركز درمانی دانشگاهی موردی از زیرساخت های ارائه این خدمات را نداشته باشد با تعرفه های مشخص می تواند در قالب قراردادهایی این خدمات را به بخش های دیگری خارج از دانشگاه برون سپاری كند.
وی اظهار داشت: خدماتی كه در این بسته برای بیماران خاص و صعب والعلاج دیده شده است شامل خدمات تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی است.
شادنوش یادآور شد: تامین داروی این بیماران بر اساس برنامه مجلس شورای اسلامی با تاكید و اولویت بر مصرف داروهای تولید داخل است و اگر دارویی تولید مشابه داخلی نداشته باشد مطابق قانون از این بیماران حمایت های لازم صورت می گیرد. همچنین داروهای مورد نیاز این بیماران باید در مراكز ارائه خدمت تامین شود و طبق قانون كلی طرح تحول نظام سلامت باید از هرگونه ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان پیشگیری شود.
وی اضافه كرد: خدمات دندانپزشكی برای همه بیماران خاص و صعب العلاج در این بسته تعریف شده است و طبق آن باید به این بیماران خدمت ارائه شود.
رئیس مركز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت گفت: این بسته سالیانه حدود چهار هزار میلیارد ریال بودجه نیاز دارد. در این بسته حمایتی 13 بیماری خاص و صعب العلاج شامل بیماری های تالاسمی، هموفیلی، دیالیز خونی، دیالیز صفاقی، ام اس، EB (پروانه ای)، MPS، پیوند كلیه، پیوند كبد، پیوند قلب، پیوند پانكراس، پیوند روده و پیوند ریه پوشش داده می شوند كه در مجموع شامل 131 هزار نفر می شوند.

* همه خدمات بیماران خاص رایگان است
شادنوش تاكید كرد: در این بسته تمام خدمات بیماران خاص رایگان می شود و تنها در پیوندها فرانشیزی كه از قبل هم وجود داشت دریافت می شود.
شادنوش افزود: خدمات بیماران سرطانی و پیوند مغز استخوان نیز به صورت جداگانه و در آینده ای نزدیك ابلاغ می شود به دلیل اینكه نیازمند زیرساخت هایی است كه باید تكمیل شود.

* بسته حمایت از بیماران SMA
رئیس مركز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت ابراز كرد: طی هفته های آتی بسته حمایتی بیماران SMA نیز تكمیل و ابلاغ خواهد شد كه امیدواریم به واسطه آن بتوانیم اندكی از دغدغه های خانواده آنها را كاهش بدهیم.
وی اضافه كرد: 13 بیماری خاص در این بسته دیده شده اند و از مجلس شورای اسلامی درخواست كردیم تا بیماری های بیشتری در این بسته پوشش داده شوند. امسال 40 بیماری را به دولت پیشنهاد كردیم تا پس از ارسال و موافقت مجلس آن افراد هم بتوانند از حمایت های وزارت بهداشت بهره مند شوند.
رئیس مركز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت تاكید كرد: امیدواریم كه مجلس شورای اسلامی با تخصیص ردیف مستقل برای بیماران خاص و صعب العلاج در برنامه های اعتباری، اعتبار واقع بینانه ای را برای حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج در نظر بگیرد چراكه بهتر است اگر قرار باشد تا ردیف و یارانه ای برای نیازمندان دیده شود این بیماران در اولویت باشند تا بلكه مرهمی بر رنج آنها باشد.
وی گفت: وزارت بهداشت نیز با توجه به زیرساخت هایی كه در كشور به وجود آمده است تلاش می كند تا منابع این بخش دقیقا در جایی كه باید، هزینه شود. در سال 98 نیز با توجه به سیاست هایی كه در وزارت بهداشت برای حمایت از این طیف بیماران وجود دارد و اعتباری كه برای این بخش تخصیص داده می شود امیدواریم بیماری های بیشتری را تحت پوشش قرار بدهیم.
اجتمام * 9482* 3063