دغدغه راه آهن تامین واگن برای صادرات است

مشهد- ایرنا- مدیركل راه آهن خراسان گفت: دغدغه راه آهن جمهوری اسلامی ایران تامین واگن مسقف برای صادركنندگان كالا به آسیای مركزی به ویژه فعالان اقتصادی خراسان رضوی است.

محمدهادی ضیایی مهر روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هنوز صادركنندگان خراسانی تناژ باری صادراتی خود را اعلام نكرده اند اما بر اساس آمار پارسال و سابقه موجود، صادركنندگان در این مقطع زمانی به 200 واگن مسقف برای ارسال بار صادراتی خود به كشورهای آسیای مركزی نیاز دارند.
وی ادامه داد: بطور معمول واگنهای ترانزیتی در مسیر برگشت از ایران خالی هستند و از آنها برای ارسال بار صادراتی استفاده می شود. صادرات ریلی نیازمند واگن مسقف است و واگنهای ترانزیتی از كشورهای آسیای مركزی به مقصد بندرعباس حامل كود و یا محصولات فله كشاورزی هستند لذا نمی توان در بازگشت بار صادراتی را در آنها بارگیری كرد.
مدیركل راه آهن خراسان مساله تامین واگن را وابسته به رایزنیهای خارجی و كشوری ذكر و بیان كرد: شركت راه آهن پیگیر است تا با اقداماتی نظیر تعرفه تشویقی، شركتهای فورواردی فعال در حمل و نقل ترانزیت ریلی در حوزه آسیای مركزی را ترغیب به استفاده ازواگن مسقف كند تا بتوان در مسیر بازگشت از این واگنها در صادرات كالا به كشورهای آسیای مركزی استفاده شود.
وی گفت: استفاده از واگنهای مسقف از سوی شركتهای حمل و نقل ریلی برای حمل گوگرد و یا نهاده های دامی مستلزم تامین هزینه بسته بندی و بارگیری آنان است كه باید با تنظیم تعرفه ها، به نوعی هزینه های برای این شركتها جبران شود.
ضیایی مهر به موضوع واگذاری مسئولیت تامین واگن توسط فعالان اقتصادی و تجار خراسان از كشورهای آسیای مركزی نیز اشاره و بیان كرد: فعلا این گزینه در خصوص تامین واگن در اولویت راه آهن جمهوری اسلامی نیست و در صورتی كه تامین واگن مسقف از طریق ترانزیت تامین نشود ممكن است مجموعه به سراغ این روش برود.
جا به جایی بین المللی ریلی كالا بین خراسان رضوی و آسیای مركزی انجام می شود. طی نیمه نخست امسال این میزان یك میلیون و 254 هزار تن كالای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی بود كه نسبت به مدت مشابه پارسال 57 درصد افزایش یافته است.
پارسال یك میلیون و 970 هزار تن كالا از طریق مرز ریلی سرخس با تركمنستان و كشورهای آسیای مركزی در سه بخش كالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی مبادله شد.
مبادلات تجاری ایران و تركمنستان از طریق راه آهن و دو مرز سرخس و اینچه برون انجام می شود. مرز سرخس به دلیل سابقه، زیرساختهای بهتر و نزدیكی به كشورهای آسیای مركزی و مسیر ریلی بندرعباس بخش عمده ترانزیت و تجارت ریلی كالا بین ایران و آن كشورها را به خود اختصاص داده است.
3221/1858