قوهاي آوازخوان به تالاب ميانكاله رسيدند

ساري-ايرنا- قوهاي فريادكش آخرين گروه از جمعيت پرندگان مهاجر زمستان گذران در نيمه دوم ماه آذر در تالاب بين المللي ميانكاله در شرق مازندران فرود آمدند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، قوهاي فريادكش كه پرجمعيت ترين گونه پرنده زمستان گذران تالاب ها و آببندان مازندران به حساب مي آيد، امسال به خاطر آنچه كه سرماي زودرس در زيستگاه اصلي در سيبري عنوان شد، دو هفته زودتر براي زمستان گذراني به مازندران آمدند.
قوهاي فريادكش آخرين گروه از 90 گونه پرنده زمستان گذران هستند كه همه ساله اواخر آذر تا اوايل دي ماه به تالاب ها و آببندان هاي مازندران مي رسند. چنگر نخستين پرنده زمستان گذران است كه اوايل مهر ماه به عنوان پيشقراول به اين خطه شمال كشور مي رسد.
اگر چه قوهاي فريادكش آخرين مهمانان زمستان گذران در مازندران به شمار مي رود، ولي اين گونه نخستين گروه از جمعيت 1.5 ميليون بالي مهمان زمستاني است كه پيش از فرا رسيدن بهار براي تخم گذاري، مناطق آبچري مازندران را به مقصد سرزمين اصلي در شمال روسيه و سيبري ترك مي كند.
** بازگشت زندگي به ميانكاله
رئيس اداره حيات وحش محيط زيست شهرستان بهشهر روز شنبه با تاييد ورود زودهنگام قوهاي فريادكش به ميانكاله گفت كه اين گونه مهاجر با ايجاد سر و صدا، به تالاب بين المللي ميانكاله و لپو در زاغمرز رنگ زندگي دادند.
زمان احمدي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در فصل جاري نسبت به سنوات گذشته به دليل شرايط مناسب غذايي در تالاب ميانكاله جمعيت پرندگان زمستان گذران افزايش داشته است.
وي گفت: در مجموع بيش از 60 درصد از پرندگان زمستان گذران وارد شده به مازندران در تالاب بين المللي ميانكاله به عنوان يكي از ذخيرگاههاي زيست كره فرود مي آيند.
احمدي با تاكيد بر اين كه ورود قوهاي فريادكش كار را براي يگان حفاظت محيط زيست شهرستان با نيروهاي اندك سخت تر كرده است، افزود: ما براي حفاظت از اين مهمانان نيازمند همراهي مردم منطقه هستيم.
مازندران با داشتن تالاب بين المللي ميانكاله و 800 تالاب و آببندان محلي هر سال در فصل سرد سال پذيراي 150 گونه از زمستان گذران با جمعيت يك ميليون و 500 هزار بال است.
6982/1654