20 ميليارد ريال به مدارس شبانه روزي چهارمحال و بختياري اختصاص يافت

شهركرد- ايرنا- معاون پشتيباني آموزش و پرورش از اختصاص و توزيع 20 ميليارد ريال اعتبار به مدارس شبانه روزي استان خبر داد و گفت: اين ميزان اعتبار براي جيره غذايي ، سوخت و سرويس مدارس اختصاص يافته است.

بيات سلطاني روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود : در اين استان 76 مدرسه شبانه روزي فعال است كه در اين مدارس بيش از 7 هزار و 800 مدرسه مشغول تحصيل هستند.
وي، از تامين اعتبار سوخت مدارس مناطق محروم روستايي استان خبر داد و گفت: نفت و سوخت مورد نياز اين مدارس تامين شده است و براي تامين سوخت اين مناطق به خصوص در شهرستان كوهرنگ 600 ميليون ريال اعتبار هزينه شد.
سلطاني با اشاره به اجرايي نشدن طرح توزيع شير مدارس گفت: توزيع شير در مدارس منوط به تامين اعتبار از سوي وزارتخانه است و با توجه به محدوديت مالي ، در حال حاضر توزيع شير در مدارس امسال امكان پذير نيست.
به گزارش ايرنا، در سال تحصيلي جديد بيش از 200هزار دانش آموز در يكهزار و 800 فضاي آموزشي مشغول تحصيل هستند.
برخي از دانش آموزان مناطق عشايري به دليل كوچ پاييزي خانواده هايشان به سمت خوزستان ،در مدارس شبانه روزي مشغول تحصيل مي شوند.
7360/2097