ميانگين بارندگي در لرستان به 318 ميلي متر رسيد

خرم آباد - ايرنا - مديرعامل شركت آب منطقه اي لرستان گفت: ميانگين بارش باران طي سال آبي جاري در اين استان به 318 ميلي متر رسيده است.

رضا ميرزايي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: ميزان بارندگي طي همين مدت در سال آبي گذشته 51 ميلي متر و متوسط بارندگي بلندمدت در لرستان نيز 118 ميلي متر ثبت شده است.
وي افزود: همچنين درصد مقايسه اي آمار تجمعي بارندگي ها با سال گذشته و بلندمدت به ترتيب 525 و 170 ميلي متر است.
مديرعامل شركت آب منطقه اي لرستان همچنين بيان كرد: در سال آبي جاري در خرم آباد 268 ، بروجرد 242 ، اليگودرز 216 ، دورود 278 و پلدختر 373 ميلي متر بارش باران ثبت شد.
ميرزايي اضافه كرد: همچنين در شهرستان ازنا 267 ميلي متر، نورآباد 306 ، الشتر 275 ، كوهدشت 264 و ايستگاه كشور 485 ميلي متر بارندگي ثبت شده است.
3210/6060