تروريسم و مواد مخدر دو لبه يك قيچي هستند

تهران-ايرنا- رئيس مجلس شوراي اسلامي بابيان اينكه مشكل افغانستان نبايداز طريق نظامي حل شود، گفت: حل مشكل افغانستان تنها از راه سياسي امكان‌پذير خواهد بود.

به گزارش ايرنا از خانه ملت، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي عصر جمعه، 16 آذر ماه در ديدار با عبدالرئوف ابراهيمي رئيس مجلس افغانستان كه براي حضور در كنفرانس 6 كشور آسيايي براي مقابله با تروريسم به ايران سفر كرده است، ضمن خوش آمد گويي به وي، گفت: ملت افغانستان طي سالهاي اخير بحرانهاي مختلفي را پشت سر گذاشته است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اينكه راه حل مشكل افغانستان نظامي نبوده و بايدبه شكل سياسي حل شود، عنوان كرد: اينگونه اجلاسها باعث افزايش همگرايي ميان كشورها و ارائه نظرات ميان آنها مي شود.
وي درادامه با بيان اينكه ارتش آمريكا از ادامه حضور در افغانستان خسته شده است، اظهار كرد: موضوع تروريسم و مواد مخدر دو لبه يك قيچي است كه اميدواريم هرچه سريع تر از طريق سياسي برطرف شود.
لاريجاني در ادامه با تأكيد بر افزايش همكاريهاي دوجانبه در حوزه هاي مختلف بيان داشت: همكاريهاي اقتصادي دو كشور با يكديگر گره خورده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر افزايش همكاري ها براي مبارزه با قاچاق گفت: همچنين بحران آب در بسياري از كشورها وجود دارد و مي تواند منشأ اختلاف يا توسعه باشد لذا مي توان از منابع ميان دو كشور براي حل اين موضوع در راستاي توسعه روابط بهره مند شد.

* ايران در شرايط سخت كنار ملت افغانستان بود
عبدالرئوف ابراهيمي رئيس مجلس افغانستان نيز در اين ديدار با اشاره به حضور داعش در افغانستان گفت: اين حضور باعث مي شود كشورهاي همسايه افغانستان نيز دچار دردسر شوند لذا ايجاد صلح در افغانستان بسيار اهميت دارد.
رئيس مجلس افغانستان در ادامه با بيان اينكه از هر نوع همكاري در جهت برقراري صلح در افغانستان استقبال مي كنيم، اظهار داشت: تروريست ها به سلاح هاي پيشرفته مجهز شده و قصد دارند از طريق مرزها به كشورهاي ديگر راه پيدا كنند لذا همگرايي و همكاري كشورها در راستاي تأمين صلح در افغانستان بسيار مهم است.
وي در ادامه ايران و افغانستان را دو كشور همسايه و مسلمان دانست و افزود: ايران در شرايط سخت به افغانستان كمك كرد و در كنار ملت ما قرار گرفت ما نيز همكاري متقابل را صورت مي دهيم و هرچه سريع تر موضوع بحران آب و نحوه همكاري هاي بانكي را پيگيري مي كنيم.
رئيس مجلس افغانستان در پايان با بيان اينكه تروريسم بين المللي مهمترين معضل منطقه است، خاطرنشان كرد: تروريسم حوزه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشورها را متأثر ساخته و لازم است در راستاي حل اين بحران همكاري هاي سياسي و امنيتي خود را تقويت كنيم چرا كه امنيت افغانستان امنيت منطقه است.
شبك**1983**1708