زنان كارآفرین در حال مبارزه با چالش های اجتماعی و فرهنگی

تهران- ایرنا- ضرورت حمایت از فعالیت‌ كارآفرین ها به ویژه زنان به دلیل نقش آنها در افزایش تولید و ثروت ملی چندان پوشیده نیست اما از ملزومات ایجاد یك كسب و كار جدید و نوپا و فعالیت‌های كارآفرینانه، فراهم بودن بسترهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا،كارآفرینی فرایند ایجاد و دستیابی به فرصت ها و دنبال كردن آنها بدون توجه به منابعی است كه در حال حاضر وجود دارد.
به عبارت دیگر، كار آفرینی عبارت است از فرایند نوآوری و بهره گیری از فرصت ها با تلاش بسیار و همراه با پذیرش ریسك های مالی، روانی و اجتماعی با انگیزه كسب سود مالی، توفیق طلبی، رضایت شخصی و استقلال است.
ضرورت كارآفرینی به منزله راهی برای تحقق توسعه و رفع بیكاری، زنان را با افزایش و گسترش فرصت های شغلی بر مبنای خلاقیت كه بار فرهنگی- ارزشی بر آن استوار است، رو به رو ساخته است. اگرچه فعالیت های كارآفرینانه زنان همواره با موانع و مشكلات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه بوده اما می توان با استفاده از ظرفیت ها و آموزش هایی كه همراه با كسب مهارت باشد آنها را به سمت فعالیت های اثربخش و مفید رهنمود ساخت.
با توجه به اهمیت نقش زنان در توسعه پایدار و ضرورت رفع موانع پیش روی آنها، پژوهشگر ایرنا با سارا شعبان زاده از كارآفرین های جوان و موفق در سطح ملی به گفت و گو نشست.

** نقش زنان در توسعه پایدار
شعبان زاده در خصوص نقش زنان در توسعه پایدار گفت: توسعه پایدار به عنوان یكی از بسترهای تعالی و رشد انسان، زمانی می تواند موفقیت آمیز باشد كه با یاری و مشاركت همه گروه های اجتماعی باشد. با توجه به اینكه زنان هم نیمی از جمعیت را تشكیل می دهند و ارتباط مستقیمی با گروه های سنی جوانان، نوجوانان و كودكان دارند در زمینه توسعه می توانند نقش بسیار مهم و اثرگذارتری داشته باشند. با این وجود در بسیاری از كشورها مخصوصا در جوامع در حال توسعه و توسعه نیافته به رغم برنامه ریزی ها و حمایت های انجام یافته، زنان نتوانسته اند به جایگاه و نقش مناسب خود در اداره امور كشور و حتی در تصمیم گیری ها دست یابند.
این بانوی كارآفرین ملی افزود: جایگاه نقش افرینی زنان در توسعه پایدار در واقع دست یافتنی نیست بلكه دست ساختنی است. این امر تنها زمانی میسر می شود كه زنان از خودسازی شروع كنند و به خود و مهارت های خود باور داشته باشند. بهترین روش برای این منظور هم آموزش بانوان در شاخص های مختلف برای رسیدن به هدف است. پس برای رسیدن زنان به جایگاه مناسب تقویت بنیه علمی و عملی زنان اهمیت زیادی دارد.
وی افزود: به هر حال جامعه ای كه می خواهد به سوی توسعه حركت كند اگر صرفا به عوامل مادی توجه داشته باشد و به كاهش نابرابری ها توجه نداشته باشد نمی تواند به موفقیت هم دست یابد. اگر در جامعه ای ضریب با سوادی، تندرستی شاخص های تغذیه و تامین مسكن، ایجاد اشتغال و درآمد بالا رود اما توزیع مناسبی میان زن و مرد وجود نداشته باشد، آن جامعه توسعه نیافته است. به همین خاطر در بسیاری از كشورها مسوولین متوجه اهمیت نقش زنان در جامعه و در فرایند توسعه شده اند و سعی كرده اند شرایط و بسترهای لازم را برای حضور بیشتر آنها فراهم كنند.
شعبان زاده همچنین گفت: با وجود اطلاع از نابرابری هایی كه میان زنان و مردان وجود دارد اما آن را جزو امور روزمره قرار نمی دهیم. تثبیت ذهنی از نابرابری ها كه به دلیل عدم پرداختن به چنین مسائلی پیش می آید تبدیل به مشكلی اساسی می شود. در چنین شرایطی ما می توانیم به عنوان كارآفرین تمركزمان را روی داشته ها و آورده های زنان قرار دهیم تا از قسمت هایی كه بطور برابر می توانیم از آنها برخوردار شویم حداكثر استفاده را ببریم.

** موانع اجتماعی بر سر كار آفرینی زنان
شعبان زاده در خصوص موانع اجتماعی بر سر كارآفرینی زنان گفت: هنجارهای رایج در زمینه تقسیم كار، وجود نوعی مرز بندی میان كار زنان و مردان، تعدد نقش زنان بطوری كه انتظار انجام مسوولیت های متفاوت زنان در قالب همسر، مادر، خانه دار، شاغل و ... را دچار تنش و تضاد می كند موانعی بر سر فعالیت و كارآفرینی زنان شناخته می شوند.
این بانوی كارآفرین ملی همچنین افزود: در نظر گرفتن یك رده سنی خاص و یا قوانینی مبتنی بر مجرد و یا متاهل بودن زنان جهت اخذ مجوز برای انجام یكسری فعالیت ها هم از جمله موانع پیش روی زنان است كه من خود به شخصه این موارد را تجربه كردم. من بارها به جاهای مختلف برای گرفتن مجوز رفتم و به من مدام می گفتند شما دو مشكل دارید كه ما نمی توانیم به شما مجوز بدهیم یكی به خاطر سن تان است كه باید 25 ساله باشید و دیگری مشكل مجرد بودن شما است. با این كه طرح شما اولین طرح مطرح شده در كشور است و طرح نوآور و تاثیر گذار است ولی ما نمی توانیم به شما مجوزی به خاطر سنتان بدهیم.
شعبان زاده گفت: مشكلات سنی و مسائلی نظیر این موارد، اموری دست و پا گیر برای انجام فعالیت هایی از قبیل كار آفرینی هستند. چه بسا افرادی قبل از این سنین می توانند كار خود را آغاز و حتی موفق هم شوند.

** موانع فرهنگی بر سر كارآفرینی زنان
شعبان زاده در خصوص موانع فرهنگی بر سر كارآفرینی زنان گفت: از طرفی وجود نگاه های مرد سالارانه و سنتی در بسیاری از جوامع كه با خود كلیشه های جنسیتی را به همراه دارد مانع از حضور و فعالیت زنان در بسیاری از حوزه ها مخصوص حوزه های فنی و صنعتی شده است.
وی افزود: اگر چه در سال های اخیر این نگاه تا حدودی بهتر شده است اما مساله اصلی این است كه زنان ما هم باید بدانند برای چه كاری و به كجا مراجعه می كنند. در صورتی كه مسیر مشخص باشد و مطالبه گری ها مشخص باشد و خلاصه انچه را كه می خواهند را خلاصه مطرح نمایند بهتر می توانند به مقاصدشان برسند.

** موانع اقتصادی بر سر كارآفرینی زنان
شعبان زاده در خصوص موانع اقتصادی بر سر كارآفرینی زنان گفت: فقدان زیر ساخت های تجاری، تخصصی مورد نیاز شركت های جدید و در حال رشد، نبود زیر ساخت های مناسب فیزیكی برای شركت های جدید و در حال رشد، فقدان وجود حمایت مالی كافی برای شركت های جدید و در حال رشد و نبودن برنامه های دولتی برای كمك به اینگونه از شركت ها از جمله این عوامل هستند.

** تحصیلات می تواند كارآفرینی را اثربخش سازد
شعبان زاده در خصوص نقش تحصیلات در زمینه كارآفرینی زنان گفت: میزان تحصیلات بسیار مهم است و به نظر من رابطه مستقیمی بین كارآفرینی و تحصیلات وجود دارد. البته تحصیلاتی كه با خود مهارتی را هم به همراه داشته باشد. منظور من تحصیلات كاربردی است.
وی افزود: ما در جامعه تحصیل می كنیم و مهارتی را بدست می آوریم. از دوران كودكی، نوجوانی و جوانی تنها از طریق سیستم تنبیه و تشویق به ما اطلاعات و داده هایی داده می شود تا درآینده بتوانیم در جایی استخدام شویم و شغلی را بدست آوریم. پس تحصیلات هیچ گاه برای اینكه ما مهارتی بیاموزیم، نبوده. تنها كاركرد آنها فقط برای كسب رتبه خوب و شغل مناسب بود. هیچ گاه فنون كارآفرینی به فرزندان ما آموزش داده نشده است.
این بانوی كارآفرین ملی افزود: نتیجه سیستم آموزش و پرورش این خواهد بود كه ما نیز به مرور زمان باورهای غلط خود را رشد می دهیم. من به عنوان یك زن كارآفرین برندی به نام 'كید كام، آی سی تی' برای كودكان را طراحی كردم. این طرح در قالب پكیج هایی تولید شده كه به ساختن شخصیت كودكان برای كارآفرین شدن آنها كمك می كند. این طرح چه در مناطق محروم و چه در مناطق غیر محروم بازخوردهای مناسبی داشت. به نظر من آموزش بانوان و مهارت دهی بانوان باید فلسفه كارآفرینی به خود بگیرد و در تار و پود ذهنی آنها رسوخ پیدا كند.
وی همچنین افزود: با وجود برخی نابرابری ها ، می توان بر توانمندی ها تمركز كرد و نقاط مثبت خود را تقویت كرد. من معتقدم باورها، دیدگاه ها و تصورات زنان باید تقویت شود. چون ماهیت زن زایش و باروری است بنابراین این باورها و ایده ها و به تعبیری ایدئولوژی ها هم باید رشد و توسعه كند.

** نقش مالكیت در رونق فعالیت های كارآفرینی
شعبان زاده در خصوص نقش مالكیت در رونق فعالیت های كارآفرینی گفت: نقش مالكیت، جایگاه اجتماعی زن را تغییر می دهد و حتی جایگاه اجتماعی را بالاتر می برد. برای مثال من یك شحص حقیقی بودم و برند كید كام و ای سی تی كودك در كشور بصورت ملی را ثبت كردم. بحث حقوقی به من كمك كرد تا در فاصله زمانی كمتری افرادی را با خود همگام كنم. چون زمان در انجام فعالیت ها و یكسری كارها مهم است بنابراین وقتی شما به یك شخص حقوقی تبدیل می شوید در واقع زمان هم برای رسیدن شما به مقاصدتان كوتاه تر می شود و شما هماهنگ تر می توانید فعالیت كنید.
این بانوی كارآفرین ملی افزود: ما همانطور كه فرزندی را به دنیا می آوریم و برایش شخصیت حقیقی ایجاد می كنیم باید بتوانیم او را در جهت حركت به سمت شصیت حقوقی هم كمك كنیم. من خودم وقتی برندسازی را شروع كردم كم كم شخصیت حقوقیم در كنار شخصیت حقیقم رشد كرد و هویت اجتماعی من كامل تر شد. چون با برند كید كام كه نوعی آی سی تی برای كودكان است توانستم جایگاه های خاصی را در اجتماع كسب كنم. این برند در واقع دریچه ای به روی ما باز می كند كه ما می توانیم از دوران كودكی شخصیت سازی های بینشی و اخلاقی را تقویت كنیم كه تنها و فقط كاربران آی سی تی نباشند. درون ما سرشار از داستان های غنی و كهن ایرانی است كه نسل به نسل چرخیده و به ما منتقل شده ما می توانیم چالش هایی را به این آموزش ها و محتواها وارد كنیم تا از درون آنها تغییراتی در درونیات و باورهای ما شكل بگیرد.
شعبان زاده افزود: ما می دانیم كه در جامعه جهان سومی زندگی می كنیم كه كاستی ها و نابرابری هایی دارد اما در برابر این نابرابری ها و كاستی ها هم نمی توان دست روی دست گذاشت و منتظر بود تا دو سه نسل دیگر بیایند تا عدالت اجتماعی برقرار شود. برای من مثل خیلی از هم نسلی های خودم فرصت اشتغال فراهم بود و در جاهای مختلف می توانستم استخدام شوم اما از این امر صرف نظر كردم و به سمت كارآفرینی روی آوردم تا كاستی ها و نابرابری ها را كمتر كنم. برند كید كام ررا حدود 15 سال با همه سختی ها هدایت كردم و حتی به سمت تولیدات خارج از كشور كشاندم و در بسیاری از جاها خانم ها و پرسنل هایی سامان دهی كردم كه با من كار می كنند. جامعه هدفمندی از زنان در حدود 3 هزار نفر را در حوزه آی سی تی وارد كردم كه همچنان فعالیت می كنند. می خواهم این را بگویم كه اگر حمایت های موثری از زنان باشد می توان شاهد اتفاقات بسیار خوبی بود.
وی افزود: به نظر من جامعه ما به لحاظ كارمندی به حداكثر رسیده و ما احتیاج به كارآفرینی داریم. كارآفرینی هم یك بخشش ذاتی و بخش دیگرش اكتسابی است. بخش اكتسابی را می توان از طریق آموزش مانند آنچه در خصوص آی سی تی انجام می دهیم ، انتقال دهیم.
پژوهشم**م-ا**1552