منع بازنشستگان، قانوني خوب اما با دو ملاحظه! – ياسر هاشمي

تهران-ايرناپلاس- اين روزها مباحث مختلفي در مورد قانون جديد منع به كارگيري بازنشستگان و نحوه اجراي آن و نيز موارد محدود استثنائات آن در رسانه ها شاهد هستيم.

اين كه به نسل جديد و متولدين دهه پنجاه، شصت و هفتاد، فرصت حضور در مناصب مديريتي و تاثيرگذار داده شود، يك انتظار عمومي و مطالبه درست جامعه است؛ اما بايد درباره اين موضوع دو ملاحظه مهم درنظر گرفته شود:

اول: شاهد هستيم كساني كه مجاز به ماندن در مسئوليتهاي مديريتي نيستند، به پستهاي ديگر نظير شركتها منتقل مي شوند كه اين جابجايي هم دور زدن قانون است و هم نشان مي دهد بعضي ها در برابر قانون مساوي ترند! اگر قرار است چرخش نسلي و جانشيني افراد رخ دهد، اين گونه موارد باعث نقض غرض مي‌شود.

دوم: اينكه فرد باتجربه و متخصصي به خاطر قانون بازنشسته شود و برود و با اعمال نفوذ و استفاده از ژن خوب فردي را به جاي او بنشانند وضعيت را بدتر مي كند، چه خوب است كه براي جايگزيني هر مدير بازنشسته، فراخوان گذاشته شود و بعد به صورت شفاف اعلام شود چه فردي با چه تحصيلات ، تخصص و تجربه اي جايگزين بازنشسته شده است تا مردم نتايج قانون خوب را لمس كنند.

براي كاهش مشكلات هم نياز به قانون خوب داريم، هم اجراي درست و مدبرانه قانون.


*اداره كل اخبار چندرسانه اي*ايرناپلاس*