تكميل امامزاده محمد خمين سه ميليارد ريال نياز دارد

خمين - ايرنا - رئيس اداره اوقاف و امورخيريه خمين گفت: تكميل طرح بازسازي امامزاده محمد در اين شهرستان سه ميليارد ريال اعتبار نياز است.

« محمد اسدي » روز جمعه در گفت و گو با ايرنا افزود: اين اعتبار براي كاشي كاري گنبد امامزاده و ساخت سرويس هاي بهداشتي نياز است.
وي اظهار داشت: طرح بازسازي امامزاده محمد خمين از سال 89 كليد خورده و 80 درصد پيشرفت فيزيكي دارد كه نياز است با مشاركت خيران آهنگ بازسازي آن شتاب گيرد.
وي ادامه داد: 20 ميليارد ريال تاكنون براي بازسازي امامزاده محمد هزينه شده است.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه خمين عنوان كرد: خير محلاتي براي سنگ كاري كف امامزاده محمد اين شهرستان 800 ميليون ريال سنگ اهدا كرده است.
وي تاكيد كرد: سه ميليارد ريال امسال براي عمران امامزادگان اين شهرستان توسط خيران و درآمدهاي اين بقاع متبركه صرف شده است.
رئيس اداره اوقاف وامورخيريه خمين با اشاره به ثبت امامزاده ابوطالب(ع) اين شهرستان در ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري افزود: هرگونه عمليات عمراني در اين امامزاده نياز به مجوز از ميراث فرهنگي دارد و برگزاري مناقصه براي طرح بازسازي بدون مجوز و غيرقانوني است.
اسدي ادامه داد: بازسازي امامزادگان و انجام عمليات عمراني در آن ها به سهم اعتباري امامزاده و نذورات مردمي وابسته است.
رئيس اداره اوقاف وامورخيريه خمين خاطرنشان كرد: بازسازي و عمران امامزادگان در زادگاه امام راحل تاثير بسزايي در جذب گردشگر دارد كه اميد است خيران و مسئولان مشاركت بيشتري كنند.
شهرستان خمين با 105 هزار نفر جمعيت به عنوان زادگاه امام راحل داراي 25 امامزاده و بقاع متبركه است.
9930/ 7277/6013