سازمان ملل به قطعنامه ضد فلسطینی آمریكا رای نداد

نیویورك- ایرنا- قطعنامه پیشنهادی آمریكا علیه جنبش مقاومت فلسطین (حماس) نتوانست دو سوم آرای مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به دست آورد و از گردونه تصویب خارج شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست عصر پنج شنبه خود 86 رای موافق، 58 رای مخالف و 33 رای ممتنع به قطعنامه پیشنهادی آمریكا برای محكوم كردن حماس رای داد.
از آن جا كه پیش از این، تصویب شده بود كه این قطعنامه باید دو سوم آرای مجمع عمومی یعنی حداقل 118 رای را به دست آورد، تنها شكستی دیگر برای آمریكا و رژیم صهیونیستی و اروپایی هایی كه این بار پشت آمریكا قرار گرفته بودند، تحمیل كرد.
نیكی هیلی در معرفی این قطعنامه كاملا یك طرفه گفته بود امروز می تواند برای سازمان ملل یك روز تاریخی باشد اما این رای نشان داد كه امروز بیش از هر كسی دیگر، برای نماینده ای كه تنها چند روز دیگر در این سمت باقی نیست، یك روز تاریخی و درسی برای همیشه بوده است.
مجمع عمومی سازمان ملل نشان داد كه یكجانبه گرایی و حمایت های همه جانبه آمریكا از صهیونیست ها نمی تواند مانع از دیدن جنایات این رژیم باشد.
اروپام*1429