همگاني كردن ورزش به همكاري تمام هيات ها نياز دارد

يزد - ايرنا - نايب رئيس فدراسيون ورزش هاي همگاني گفت: همگاني كردن ورزش تنها مربوط به اين فدراسيون نيست و تمام هيات ها در كشور بايد براي گسترش ورزش با برنامه ريزي و فرهنگ سازي اقدام كنند.

به گزارش ايرنا، غلامرضا كمانه شامگاه پنجشنبه در مجمع هيات ورزش هاي همگاني يزد افزود: تشكيل كميته همگاني توسط هيات ها يك ضرورت و مورد تاكيد فدراسيون با همكاري ادارات كل ورزش و جوانان است.
وي ادامه داد: همگاني كردن رشته هاي متعدد ورزشي با حضور آحاد مردم و خانواده ها موجب تامين نشاط و سلامتي است و همه هيات ها با برنامه ريزي براي تحقق آن بيش از گذشته اقدام كنند.
اين مسئول با اشاره به اينكه توجه به ورزش و همگاني كردن آن تاثير مهمي در سلامت مردم و ارتقاي زندگي به خصوص در بين جوانان دارد از همكاري اين فدراسيون براي اجراي اين هدف تاكيد كرد.
به گفته كمانه، عمومي شدن ورزش زماني ارزش دارد كه با فعاليت هيات ها و رسانه هاي گروهي، علم صحيح ورزش كردن و فرهنگ سازي آن توسط هيات ها با بهره گيري از اساتيد جدي گرفته شود.
كمانه با اشاره به اينكه در برنامه ششم نگاه خوبي به ورزش شده و اين مي‌تواند كمك كند و بتوان در بخش‌هاي مختلف سهم ورزش را جذب كرد گفت: بايد براي تحقق اين برنامه و جذب بودجه تلاش كرد .
همچنين مديركل ورزش و جوانان يزد به توجه دولت تدبير و اميد و وزارت ورزش و جوانان به توسعه ورزش همگاني و عمومي كردن آن به عنوان يك رويكرد مهم اشاره كرد.
مسعود شريعتي افزود: از شاخصه هاي مهم توسعه يافتگي جوامع، توجه خاص و فراگير به ورزش همگاني با همكاري تمام بخش ها و هيات هاي ورزشي است.
وي خاطر نشان كرد: همگاني كردن ورزش موجب ترويج و توسعه نشاط، سلامتي و موفقيت نسل جوان و مردم در زندگي و تلاش و خدمت به كشور است و بايد همه همت كنند.
هيات ورزش هاي همگاني يزد در سال هاي 95 و 96 در راستاي توسعه ورزش همگاني و اجراي برنامه هاي متعدد، رتبه اول كشور را كسب كرده است.
استان يزد با يك ميليون و 138 هزار نفر جمعيت، 48 هيات ورزشي دارد و همه هفته در سطح اين استان برنامه ورزش همگاني در رشته هاي مختلف برگزار مي شود.
7536/ 2047/