عراق: امكان جایگزین كردن واردات گاز از ایران را نداریم

بغداد – ایرنا- علیرغم فشار آمریكاییها برای فشار برای عراق برای قطع واردات نفت و گاز از ایران رئیس شركت گاز جنوب عراق اعلام كرد كشورش برای قطع واردات گاز از ایران دستكم به 2 سال زمان نیاز دارد.

به گزارش ایرنا، رسانه های محلی به نقل از «حیان عبدالغنی» رئیس شركت گاز جنوب عراق نوشتند: عراق دستكم به 2 سال زمان برای قطع واردات گاز از ایران نیاز دارد.
وی افزود: اگر عراق روزانه 400 هزار مترمكعب به تولید گاز خود بیافزاید پیش بینی می شود كه تا پایان سال 2020 میلادی تولید گاز عراق به یك میلیون و 300 هزار مترمكعب در روز برسد.
این مقام عراقی اضافه كرد: تولید گاز كنونی عراق برای تامین نیاز مراكز تامین برق به گاز كافی نیست و عراق به واردات گاز خود از ایران ادامه خواهد داد.
رئیس شركت گاز جنوب عراق در ادامه تاكید كرد كه عراق دستكم به 24 ماه زمان نیاز دارد تا بتواند برحجم تولیدات خود برای تامین گاز مورد نیاز نیروگاه های تولید برق بیافزاید.
این سخنان در حالی بیان می شود كه دولت آمریكا در فشاری آشكار بر عراق به این كشور 45 روز فرصت داده است تا برای گاز و برق وارداتی از ایران جایگزین پیدا كند.
خاورم**351**17**380