اعضاي سازمان ملل از ثبات افغانستان حمايت كردند

نيويورك- ايرنا- سفير افغانستان در سازمان ملل متحد، تروريسم و بنيادگرايي خشونت بار را تهديدي براي كشور خود و جهان دانست و گفت: مجمع عمومي اين سازمان با تصويب قطعنامه، حمايت خود را از ثبات در افغانستان نشان داد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، هفتاد و سومين مجمع عمومي سازمان ملل متحد روز پنج شنبه قطعنامه اي را با موضوع «وضعيت افغانستان» با 124 راي موافق، 3 راي ممتنع كه روسيه يكي از آنها بود و بدون هيچ مخالفي تصويب كرد.
محمود صيقل پس از اين راي گيري در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا درباره اهميت اين قطعنامه اظهار كرد: امروز افغانستان در برابر تروريسم كه يك تهديد بين المللي است قرار دارد. تروريسم و بنيادگرايي خشونت بار نه تنها افغانستان، بلكه منطقه و جهان را تهديد مي كند.
وي ادامه داد: خوشحالم كه جامعه جهاني حمايت خود را از حكومت، مردم و برنامه هاي افغانستان اعلام كردند. اين اقدام را اقدامي مثبت مي دانم و قطعنامه نشان مي دهد كه اكثريت قاطع كشورها عضو سازمان ملل متحد، از افغانستان در مبارزه با تروريسم و مبارزه آنها براي ايجاد يك كشور باثبات و پيشرفته حمايت مي كنند.
خبرنگار ايرنا پرسيد در اظهارات پيش از راي گيري در سازمان ملل از مذاكرات افغان-افغان به رهبري افغان صحبت كرديد در حالي كه شاهد هستيم زلماي خليل زاد به منطقه و كشور شما سفر كرده و با طالبان مذاكره مي كند.
سفير افغانستان در سازمان ملل با رد اين مساله گفت: در راس فرايند صلح افغانستان، دولت ما قرار دارد اما همان گونه كه در طول 18 سال گذشته بازيگران مختلفي در افغانستان داشته ايم، هر كدام به نوبه خود تلاش مي كنند تسهيلاتي را براي مذاكرات مستقيم بين حكومت افغانستان و طالبان فراهم كنند.
صيقل تلاش زلماي خليل زاد نماينده ويژه آمريكا در مذاكرات صلح افغانستان را در همين راستا ارزيابي كرد.
وي درباره دليل مخالفت روسيه با اين قطعنامه و راي ممتنع آنها هم اظهار كرد: در سه مورد رضايت آنها كسب نشده بود، يكي از آنها اين بود كه مي خواستند كنفرانس اخيري كه در مسكو ترتيب داده بودند را در اين قطعنامه لحاظ كنند و از اهميت خاص برخوردار شود.
سفير افغانستان در سازمان ملل متحد توضيح داد: اما آن كنفرانس مشكلات خاصي داشت كه يكي از آنها، سفر پنج عضو طالبان بود كه چهار نفر آنها در ليست تحريم سازمان ملل قرار داشتند و روسيه براي سفر آنها از سازمان ملل درخواست مجوز نكرده بود.
صيقل يادآور شد: تمام كنفرانس و سفر غيرقانوني بود و رژيم تحريم هاي سازمان ملل متحد هم نقض شده بود و ما پيشتر هم به اطلاع آنها رسانده بوديم.
وي خاطرنشان كرد: وقتي طالبان به مسكو آمده بودند همچنان در فكر تاسيس امارت اسلامي خود بودند تا اينكه به فكر صلح باشند و تمام صحبت هاي آنها هم در همين راستا بود. از حكومت افغانستان به صورت رسمي كسي حضور نداشت و تنها برخي از اعضاي شوراي صلح افغانستان به اين كنفرانس رفته بودند. اين هيات هم پس از بازگشت، نارضايتي خود را از اين كنفرانس اعلام كرد.
خبرنگار ايرنا پرسيد آمريكا ايران را به حمايت از طالبان متهم مي كند، موضع شما چيست؟
سفير افغانستان در سازمان ملل متحد با تاكيد بر اينكه روابط ايران و افغانستان بسيار خوب است، گفت: اطلاع داريد كه استفاده از بندر چابهار حتي از تحريم هاي آمريكا خارج شد كه يك تحول مثبت است و اميدوارم در همين راستا كار كنيم.
صيقل افزود: فكر مي كنم كه واشنگتن مي فهمد كه افغانستان و ايران دو كشور همسايه هستند و شواهد نشان مي دهد كه به اين مساله احترام قايل هستند.
وي با بيان اينكه درباره اتهام پمپئو عليه ايران، «به شخصه چيزي نشنيده ام»، يادآور شد: در اين قطعنامه يك پاراگراف جديد با در نظر داشتن موقعيت حساس افغانستان اضافه شده است و آن هم، ضرورت جدي براي همكاري بين كشورهاي منطقه و فرامنطقه براي پذيرش افغانستان به عنوان يك نقطه همكاري مثبت و به دور از رقابت هاي منفي اي كه در منطقه و جهان وجود دارد، است.
سفير افغانستان در سازمان ملل متحد تاكيد كرد: اين كار هم به دو دليل انجام شده است، نخست 40 سال است كه مردم افغانستان خون داده اند. در دهه 80 روسيه به خاطر جنگ سرد و همين رقابت ها و در دهه 90 هم از همسايه جنوبي به خاطر رقابت هايي كه در منطقه و هند وجود دارد، ايجاد شد.
صيقل تصريح كرد: از همه مي خواهيم وقتي كه درباره افغانستان فكر مي كنند لطفا رقابت هاي بين كشورهاي منطقه و فرامنطقه را به افغانستان نياورند. ميليون ها نفر به خاطر همين رقابت هاي منطقه اي در افغانستان كشته شده اند.
وي با بيان اينكه موقعيت ژئواستراتژيك افغانستان به دليل قرار گرفتن بين آسياي مركزي، شرق دور و شرق نزديك بسيار حساس است، اظهار كرد: اين موقعيت سرزميني حكم مي كند روحيه همكاري بين كشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي زياد شود و اختلاف هايي كه در جاهاي ديگر دارند را به افغانستان نكشانند.
سفير افغانستان در سازمان ملل متحد ابراز اميدواري كرد اين كشور به سكوي همكاري براي كشورهاي منطقه و فرا منطقه تبديل شود.
اروپام*1429