رويدادهاي فرهنگي بايد موجب شناخت شهروندان از هم شود

شيراز-ايرنا- معاون وزير راه و شهرسازي و مدير عامل شركت عمران شهرهاي جديد برگزاري دوسالانه جشنواره فرهنگي هنري در شهرهاي جديد را مهم دانست و گفت: برگزاري جشنواره ها و رويدادهاي فرهنگي بايد منتج به شكل گيري شهروند فعال و قرار گرفتن شهروندان در كنار هم و شناخت نسبت به يكديگر شود.

به گزارش خبرنگار ايرنا،حبيب الله طاهر خاني شامگاه پنجشنبه در آيين اختتاميه جشنواره فيلم و عكس شهرهاي جديد در شهر صدراي شيراز افزود: برگزاري رويدادهاي فرهنگي به ما كمك مي كند تا ديد واقع بينانه اي نسبت به شهر داشته باشيم‌
وي ادامه داد: برگزاري جشنواره فرهنگي و هنري شهرهاي جديد كه امسال به ميزباني شهر جديد صدرا در حوزه فيلم كوتاه و عكس برگزار شد بصورت دوسالانه در ساير شهرهاي جديد كشور بطور مداوم برگزار خواهد شد.
طاهرخاني بيان كرد:شكل گيري شهرهاي جديد بايد با خروجي ايجاد هويت فرهنگي و اجتماعي همراه باشد.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه مهمترين اولويت شهرهاي جديد ايجاد فضاي لازم براي بروز فعاليت فرهنگي و گسترش آن است، گفت: برگزاري رويدادهاي فرهنگي هنري فاخر باعث مي شود تا فرآيند هويت يابي سرعت يابد.
طاهرخاني گفت: بدون بروز و ظهور رويدادهاي فرهنگي اجتماعي نمي توان انتظار شكل گيري فرهنگ شهروندي در شهرهاي جديد را داشت؛ هنر باعث مي شود زمينه گفت گو در جامعه شكل گيرد و شهروندان يكديگر را پيدا كنند.
وي ادامه داد: بايد به فرآيند شكل گيري هويت در فرهنگ و هنر در شهرهاي جديد كمك كنيم؛ وجود صنايع هنري خلاق موتور محركه شهرهاي جديد است و رويدادهاي فرهنگي بالاترين ارزش افزوده را براي شهرهاي جديد ايجاد مي كند.
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: در حوزه رويدادهاي فرهنگي هنري هر چه توليد شود داراي مصرف فرهنگي است و منتج به شكل گيري جامعه مناسب مي شود.

**دبيرخانه دائمي جشنواره هنري در شهرهاي جديد ايجاد شود
مشاور فرهنگي اجتماعي مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد كشور در اين مراسم خواستار ايجاد دبيرخانه دائمي جشنواره فيلم و عكس در شركت هاي شهرهاي جديد ايران شد و گفت: بايد اين جشنواره را در سطح بين المللي در بين شهرهاي جديد دنيا با رويكرد نگاه به توسعه و عمران اين شهرها دنبال كنيم.
حسين ايماني با اشاره به فضاي بين يك شهر عمراني با شهر داراي فعاليت هاي اجتماع فرهنگي و تعاملي كه بايد ميان اين دو ايجاد شود گفت: شهر خوب شهري است كه اجازه دهد در آن هنر فرهنگ و خلاقيت در آن رشد و توسعه يابد.
وي با بيان اينكه جشنواره هاي فرهنگي هنري نبايد صرفا مختص نخبگان باشد بيان كرد: بايد شرايط دسترسي به هنر را براي همه افراد جامعه فراهم كرد.
وي افزود: ضروري است كه اين وضعيت براي هنر با ايجاد رويكرد جديد اصلاح شود و اين فرصت در اختيار شهروندان شهرهاي جديد قرار گيرد تا هنر و خلاقيت خود را نشان دهند؛ ما مي توانيم جشنواره فرهنگي اجتماعي شهرهاي جديد را به صورت دائمي برگزاركنيم.

** رسيدن با اميد با فعاليت هاي فرهنگي
سرپرست استانداري فارس هم گفت: هدف دولت تدبير و اميد تزريق روحيه اميد و نشاط به جامعه است كه در اين جهت برگزاري فعاليت هاي هنري مي تواند به دستيابي به اين هدف كمك زيادي كند.
يدالله رحماني افزود: برگزاري رويدادهاي فرهنگي و هنري به مسئولان كمك مي كند تا ديد بهتري از جامعه و مطالبات آنها داشته باشند.
سرپرست استانداري فارس ادامه داد: برگزاري جشنواره فيلم و عكس شهرهاي جديد در صدرا كار ارزشمندي بود كه انجام گرفت و قطعا بر كاركرد دانشگاهي و فرهنگي صدرا تاثير مثبت خواهد داشت.
وي با اشاره به اين مساله كه صدرا با هدف اسكان سرريز جمعيت كلانشهر شيراز ايجاد شده بيان كرد: هدف دولت تدبير و اميد دواندن روحيه نشاط و اميد به جامعه است كه دستيابي به اين هدف مي تواند با بهره برداري از پروژه هاي عمراني باشد و همچنين برگزاري رويدادهاي هنري نظير جشنواره فرهنگي صدرا كه در پنج روز گذشته در اين شهر برگزار شد نيز مي تواند به گسترش روحيه شادي و نشاط در جامعه و خصوصا هويت بخشي به شهرهاي جديد كمك زيادي كند.
وي اضافه كرد: با توجه به كاركرد دانشگاهي و فرهنگي شهر جديد صدرا،ارائه مشوق هاي خاص براي كاركردهاي فرهنگي و هنري اين شهر نظير فرآيند واگذاري زمين مي تواند نقش تاثيرگذاري در شكل گيري هويت فرهنگي و اجتماعي اين شهر جديد داشته باشد.

** به دنبال نقد شهر از ديد هنري هستيم
مدير عامل شركت عمران شهر جديد صدرا در اين آيين گفت: به دنبال نقد شهر با ابراز هنر و تلطيف نگرش مهندسي با نگاه هنرمندانه هستيم.
خليل حاجي پور بيان كرد: پيش از آن كه شهر را يك پديده كالبدي ببينيم بايد شهر را در قالب يك پديده درك كنيم.
وي اضافه كرد: تظاهرات فرهنگي شهر به صورت يكپارچه منجر به ايجاد ظرفيت ها و فرصت هاي جديد براي شهرها خواهد شد لذا تغيير نگاه و استراتژيك در شهرهاي جديد از منظر كالبدي به رويكرد فرهنگي و اجتماعي در راستاي پاسخگويي به شهروندان شهرهاي جديد دنبال مي شود.
حاجي پور تداوم سياست تغيير از توسعه كمي به سمت توسعه كيفي در تقويت هويت فرهنگي شهرهاي جديد را از راهبردهاي اساسي شركت عمران شهرهاي جديد اعلام كرد و گفت: مساله شهر و مديريت شهر بيش از آنكه مقوله اي فني مهندسي و بوركراتيك باشد مسئله اي اجتماعي فرهنگي است.
وي ابزار هنر را عامل موثر در صيانت از هويت جمعي دانست و گفت: عليرغم وجوه قابل ادراك و مادي شهر آن چيزي كه موجب يكپارچگي فرهنگ شهر مي شود مقوله فرهنگي است.
وي ادامه داد: هنر عمومي نوعي آموزش غير مستقيم براي شهرندان است كه ناخودآگاه تاثير عميق خود را خواهد گذاشت.
وي در ادامه برگزاري نمايشگاه فيلم كوتاه و عكس شهرهاي جديد را اقدامي ارزشمند عنوان كرد و گفت: در اين نمايشگاه قالب يك نگاه بديع و تازه از دريچه هنر عكاسي به مقوله شهرهاي جديد را در ايران شاهد بوديم.
مدير عامل شركت عمران صدرا ادامه داد: اين رويداد بزرگ فرهنگي هنري در قالب جشنواره به نمايندگي از 18 شهر جديد كشور از 10 لغايت 15 آذرماه در صدرا برگزار شد تا ضمن افزايش روحيه شور و نشاط آفريني در شهرهاي جديد معياري براي درك موضوعات حائز اهميت از منظر شهروندان براي مديران و تصميم گيران فراهم شود.
حاجي پور وجه تمايز اين نمايشگاه با ديگر نمايشگاه هاي هنري را به استخدام در آوردن هنر در دغدغه هاي عمومي و شهروندان برشمرد و گفت: مطالبه گري شهروندان از خلال اين رويداد ها دنبال خواهد شد.
وي عنوان كرد: مسكن مهر بخش زيادي از توان مديريت شهرهاي جديد را به خود معطوف كرده و اين مسله باعث شده تا از مسايل فرهنگي شهرهاي جديد غافل شويم.
9873 / 1876