شهردار سارايوو انتخاب شهردار جديد تهران را تبريك گفت

بلگراد-ايرنا- 'عبدالله اسكاكا' شهردار سارايوو با ارسال پيامي انتخاب 'پيروز حناچي' شهردار جديد تهران را تبريك و براي ايشان در مسئوليت جديد آرزوي موفقيت كرد.

به گزارش ايرنا از سفارت ايران در بوسني و هرزگوين، شهردار سارايوو در اين پيام با يادآوري روابط دوستانه ميان جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين در طول ساليان اخير به روابط خواهرخواندگي ميان دو شهر سارايوو و تهران اشاره كرد.
وي در اين پيام نسبت به ارتقاي همكاري هاي دو شهر سارايوو و تهران در حوزه هاي مختلف شهري در برهه آتي ابراز اميدواري كرد.
اسكاكا همچنين از شهردار تهران دعوت كرد تا در فرصتي مناسب با هدف بررسي راه هاي افزايش همكاري بين پايتخت هاي بوسني و هرزگوين و جمهوري اسلامي ايران به سارايوو سفر كند.
اروپام**436**1917