30 هزار فرصت شغلي در حوزه فرهنگ و هنر ايجاد مي شود

زاهدان- ايرنا- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: بر اساس توافق اين وزارتخانه با سازمان برنامه و بودجه زمينه اشتغال 30 هزار نفر در حوزه فرهنگ و هنر از طريق اعطاي تسهيلات اشتغالزايي فراهم مي شود.

به گزارش ايرنا سيد عباس صالحي پنجشنبه شب در ديدار با اصحاب فرهنگ و هنر بلوچستان در ايرانشهر اظهار داشت: ارائه اين تسهيلات كمك مي كند تا زمينه اشتغال فعالان حوزه فرهنگ و هنر كشور فراهم شود.
وي ادامه داد: خريد آثار توليدي در فضاي حوزه فرهنگ و هنر مورد توجه اين وزارتخانه است.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه بيمه اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه گفت: شمار بيمه شدگان اين حوزه از حدود 17 هزار نفر هم اينك به 30 هزار نفر افزايش يافته است.
صالحي ارتقاي سرانه فرهنگي، تكميل طرح هاي نيمه تمام، ايجاد فرصت هاي مكمل براي گسترش فضاهاي فرهنگي و افزايش سرانه فرهنگ و هنر در سيستان و بلوچستان را از مهمترين برنامه هاي اين وزارتخانه در اين استان مرزي عنوان كرد.
وي گفت: در حمايت از هنرمندان مسيري را شروع كرديم كه طي كردن اين مسير با وجود منابع مالي دولتي راحت نيست.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: زبان بلوچي به عنوان يك زبان ايراني و تاثير گذار در منطقه بايد بيش از گذشته مورد حمايت هاي علمي قرار گيرد.
صالحي بيان كرد: مكتب خانه موسيقي كه مكمل استوديو در فضاي شهرهاي سيستان و بلوچستان است مورد توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.
وي اظهار داشت: موسيقي محلي سيستان و بلوچستان به ويژه بلوچي مي تواند به عنوان مزيت عمومي و منطقه اي باشد و مورد حمايت قرار گيرد.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: مشكل نگارخانه هاي فرهنگي و هنري سيستان و بلوچستان را برطرف خواهيم كرد.
صالحي با بيان اينكه مركز پژوهش مرتبط با حوزه سفال كلپورگان مورد حمايت اين وزارتخانه قرار گرفت گفت: حضور هنرمندان سيستان و بلوچستان در تهران و حتي كشورهاي منطقه در اين دوره در وزارتخانه لحاظ شده است تا هنرمندان فرصت حضور بيشتري را داشته باشند.
وي ادامه داد: در حوزه آموزشگاه ها و مراكز آموزشي سيستان و بلوچستان نيز تدابير خاصي مدنظر قرار گرفته است.
صالحي تاكيد كرد: مسائل مربوط به بيمه و معيشت هنرمندان كشور به ويژه سيستان و بلوچستان مورد توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار دارد.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: سيستان و بلوچستان آنقدر ظرفيت دارد كه اگر پرده ها كنار رود اين دارايي به سرمايه هاي پرباري براي استان تبديل مي شود.
وي با محكوميت حادثه تروريستي صبح امروز در چابهار گفت: تروريست ها به عنوان بدخواهان نظام و اين منطقه مي خواهند چهره زيباي سيستان و بلوچستان را زشت جلوه دهند تا دارايي هاي اين استان شناسايي نشود.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي افزود: سيستان و بلوچستان با جذابيت هاي بي نظير و پيشينه تاريخي بي مانند بايد بدرخشد و زمينه استفاده از اين فرصت ها فراهم شود.
وي تاكيد كرد: آناني كه در اين چند دهه كوشيدند كه چهره سيستان و بلوچستان را سرشار از خشونت و حمل و نقل مواد مخدر نشان بدهند خيانت جبران ناپذيري به اين منطقه كرده اند.
صالحي گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نگاه خاصي به سيستان و بلوچستان به عنوان حلقه ارتباطي ايران با آن سوي مرزها دارد.
وي ارتقاي شاخص هاي فرهنگي و هنري سيستان و بلوچستان را از مهمترين برنامه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر شمرد و گفت: حمايت از آثار تصويري اعم از عكس و فيلم سينمايي براي معرفي ظرفيت هاي اين منطقه در دستور كار اين وزارتخانه قرار دارد.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تاكيد كرد: عكاسان و فيلمسازان داخلي و بيروني، سيستان و بلوچستان را آنگونه كه هست نشان دهند نه آنگونه كه دشمنان مي خواهند.
صالحي تصريح كرد: بايد توجه گردشگران و سرمايه گذاران را به اين استان معطوف كرد.
وي ادامه داد: اگر مي خواهيم نگاه توسعه اي را در سيستان و بلوچستان قوي كنيم ابتدا بايد تصورات را درباره اين منطقه از طريق فيلم و عكس تغيير دهيم.
3213**7316 **6081