خراسان رضوی در برپایی استارتاپها در كشور پیشرو است

مشهد- ایرنا- معاون صنایع كوچك شركت شهركهای صنعتی خراسان رضوی گفت: شركت شهركهای صنعتی این استان در زمینه برپایی استارتاپها در سطح كشور پیشرو است.

علیرضا علی خواه روز پنجشنبه در حاشیه نخستین استارتاپ دمو تجهیزات پزشكی در مشهد طی گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: رویدادهای استارتاپ به دو بخش استارتاپهای 'ویكند و دمو' تقسیم می شوند. در 'استارتاپ ویكند' ایده های تولید محصول احصاء و داوری می شوند. در مرحله 'استارتاپ دمو' محصولات نمونه سازی شده و آماده سرمایه گذاری است.
وی ادامه داد: در 'استارتاپ دمو' بین افرادی كه ایده هایشان نمونه سازی شده با تولیدكنندگانی كه بناست آن را در سبد كالا وارد كنند ارتباط برقرار می شود.
معاون شركت شهركهای صنعتی خراسان رضوی همچنین استارتاپ دمو تجهیزات پزشكی را نخستین نمونه این نوع در حوزه تجهیزات پزشكی در این استان عنوان و بیان كرد: با تولید محصولات جدید تجهیزات پزشكی جدا از تامین نیاز داخلی، امكان صادرات آنها به كشورهای مختلف نظیر عراق، افغانستان و سوریه نیز فراهم خواهد شد.
وی گفت: در تلاش هستیم تا تولیدكنندگان و ایده پردازان برای تامین تیراژ و كیفیت محصول در كنار هم قرار گیرند و بدین طریق ارتباط بین صنعت و دانشگاه و ارتباط بین ایده و تولید شكل گیرد.
علی خواه افزود: محصولات جدید از طریق واحدهای طرح توسعه واحدهای صنعتی و یا از طریق مراكز علمی، نخبگان صنعتی و مراكز رشد تامین می شود و استارتاپها نقش مهمی در این زمینه دارند.
نخستین استارتاپ دمو تجهیزات پزشكی در خراسان رضوی امروز 15 آذر ماه همزمان با هفته پژوهش و فناوری با حضور دارندگان ایده، مدیران صنعتی، سرمایه گذاران و مدیران دانشگاهی در سالن فردوسی نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد.
3027/1858