تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی، نقطه قوت نظام است

تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه گفت برخی رسانه ها با انتشار نقل قول های ناقص یا مخدوش تلاش دارند به مقصود سیاسی خود برسند ، حال آنكه تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی نقطه قوت نظام است و همه مردم و مسئولان ایران اهمیت آن را به خوبی درك كرده اند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا بهرام قاسمی سخنگوی در پاسخ به سوال ایرنا كه برخی رسانه های خاص، ظرف چند هفته اخیر با ارائه تحلیل هایی از مطالب بی اساسی كه خود نقل كرده اند، نتیجه گیری می كنند كه ارزیابی منفی نهادهای بین المللی در خصوص كارایی مقررات و بسترهای فنی مربوط به مبارزه با پولشویی در كشور، به ادعای وجود جرم پولشویی در كشورمان ربط دارد، گفت: همانگونه كه اشاره كردید متاسفانه برخی رسانه ها با نقل قول اظهارات بطور ناقص یا عمدا مخدوش و یا حتی با انتشار مطالب ساختگی تلاش دارند تا بر اساس آن تحلیل و نتیجه گیری كرده و به مقصود سیاسی خود دست یابند.
سخنگوی وزارت خارجه تصریح كرد: بارها بیان شد كه وجود پولشویی در كشور ما مانند سایر كشورها، موضوع قابل انكاری نیست. آنچه كه اهمیت دارد وجود اراده مبارزه با جرائم مالی و پولشویی است كه این اراده از میزان حساسیت همه اقشار مردم و مسوولین جمهوری اسلامی ایران به خوبی قابل درك است. قانون، ساختارها و رویه ها در این خصوص از بیش از یك دهه گذشته اجرایی شده و مقابله با جرائم پولشویی مطابق قوانین داخلی از سوی دستگاههای ذیربط با جدیت در حال پیگیری است.
سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه كرد: نهادهای بین المللی در ارزیابی كشورها دقیقا به وجود بسترها، قوانین و سازوكارهای اجرایی مقابله با پولشویی توجه می كنند تا نفس وجود جرم پولشویی در هر كشور؛ و به هر میزان كه قوانین و بسترها فراگیر و موثر باشند، كشورها در موقعیت بهتری در ارزیابی های این نهادها قرار می گیرند و این موضوع ارتباطی به نفس وجود جرم در كشور مورد نظر ندارد.
قاسمی افزود: برای مثال همانگونه كه وجود قوانین، دستگاههای مجری قانون و اعلام كشف موارد كلان قاچاق مواد مخدر نقطه قوت جمهوری اسلامی ایران و همه دست اندركاران مبارزه با مواد مخدر در كشور است، وجود ساختارهای قانونی و سازوكارهای مبارزه با جرم پولشویی و هرگونه هشدار در مورد وجود این جرائم و ضرورت مقابله با آن، به عنوان اراده حكومت و نقطه قوت كشور در برخورد با اینگونه جرائم است.

‌سیام**9402**