آموزش محیط زیست به كتاب های درسی افزوده می شود

كاشان - ایرنا - معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست كشور گفت: كتابی با عنوان 'آموزش محیط زیست' متناسب با ظرفیت دانش آموزان دوره های گوناگون تحصیلی قرار است در مدرسه ها تدریس شود.

حمید ظهرابی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان كرد: كتاب هایی نیز برای دانشجویان جهت تدریس در دانشگاه ها در حال طراحی و تدوین است.
وی افزود: حفظ محیط زیست در گرو مشاركت مردم و افزایش سطح دانش و آگاهی جامعه است و ارائه آموزش های مرتبط در مدرسه ها بر همین اساس برای سازمان حفاظت محیط زیست كشور اهمیت ویژه ای دارد.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست كشور یادآور شد: افزون بر 70 گونه از نزدیك به یك هزار و 170 گونه جانوری مهره دار كشور در معرض تهدید هستند كه حمایت از آنها نیازمند عزم همگانی می باشد.
وی عنوان كرد: سازمان حفاظت محیط زیست كشور برای گونه های در معرض تهدید برنامه های حفاظتی ویژه ای تهیه و تدوین كرده كه هم اكنون برای 10 گونه برنامه مدیریتی ابلاغ شده است.
ظهرابی اضافه كرد: برای 10 گونه دیگر نیز برنامه حفاظتی ویژه در حال اجرا است و امید می رود تا پایان برنامه ششم، برای همه گونه های مهره دار در معرض تهدید برنامه مدیریتی حفاظت ویژه داشته باشیم.
به گفته وی، 282 منطقه حفاظت شده در كشور با وسعت نزدیك به 17 میلیون هكتار زیر نظارت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.
6136/8123