سلیقه محوری در ارزیابی دستگاه ها جایگاهی ندارد

شهركرد- ایرنا- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: شخصی نگری، سیاسی بازی و سلیقه محوری در ارزیابی عملكرد دستگاه های اجرایی و مدیران كل هیچ جایگاهی ندارد.

به گزارش ایرنا، اقبال عباسی روز پنجشنبه در شورای راهبری توسعه مدیریت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اصلاح شاخص های ارزیابی عملكرد دستگاه ها، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواست تا اصلاح و تحول در نظام اداری به همراه بهبود شاخص های ارزیابی عملكرد دستگاه های اجرایی و مدیران را در دستور كار قرار دهد. وی افزود: در ارزیابی دستگاه های اجرایی و مدیران كل باید سطح بندی دستگاهی صورت گیرد.
عباسی تصریح كرد: دقت به شاخص های عمومی و اختصاصی مشخص شده برای ارزیابی عملكرد دستگاه های اجرایی و مدیران كل می تواند از تضییع حقوق جلوگیری و رعایت عدالت را تقویت كند.
استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مشاركت كارشناسان دستگاه های اجرایی و كمك به ارزیابان می تواند در ارزیابی دقیق دستگاه های اجرایی و مدیران كل مؤثر است.
وی گفت: عملكرد دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری در راه اندازی میز خدمت و كسب موفقیت های مرتبط با آن بررسی و در نشست بعدی شورای راهبری توسعه مدیریت استان ارائه شود.
عباسی تاكید كرد: نشست های شورای راهبری توسعه مدیریت چهارمحال و بختیاری هر 3 ماه یكبار برگزار شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: اصلاح و تحول در نظام اداری استان جزو برنامه های مهم این سازمان است.
طهمورث الیاسی بختیاری تصریح كرد: بهره وری، ارتقاء و تغییر اساسی در سلامت نظام اداری مورد توجه مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری خواهد بود.
وی افزود: كسب رضایتمندی بیشتر مسئولان، كارمندان، مردم و قشرهای مختلف از عملكرد دستگاه های اجرایی می تواند باعث خروجی عملكرد مثبت باشد.
به گزارش ایرنا، شورای راهبری توسعه مدیریت چهارمحال و بختیاری 25 مرداد 1395 با 5 كمیته تخصصی، پس از 2 سال ابلاغ از سوی شورایعالی اداری در استان تشكیل و فعال شد.
این كمیته ها شامل ساختار و فنآوری های مدیریتی، توسعه دولت الكترونیك و هوشمندسازی، سرمایه انسانی، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و مدیریت عملكرد هستند.
7362/6021