ارزش‌هاي بوم‌سازگاني جنگل‌هاي هيركاني برآورد مالي نشده است

نوشهر - ايرنا - مشاور بين‌الملل جنگل‌داري اجتماعي پروژهٔ مديريت چندمنظورهٔ جنگل‌هاي هيركاني گفت: تا زماني كه براورد مالي در زمينه ارزش هاي بوم سازگاني جنگل هاي هيركاني انجام نشود نمي‌توان دربارهٔ درست يا نادرست بودن تصميمات مديريتي واجراي پروژه‌هاي عُمراني اظهار و نظر دقيق كرد.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، بوم سازگان يعني مجموعه اي از موجودات زنده و غيرزنده كه با يكديگر در حالت تعادل قرارهستند جنگل هم نوعي بوم سازگان است.
ارزش‌هاي بوم‌سازگاني جنگل شامل مواردي همچون حفظ ذخاير ژنتيك جانداران، توليد اكسيژن، واپايش آب‌هاي سطحي و تغذيهٔ آب‌هاي زيرزميني، تعديل آب و هوا، كاهش آلودگي هوا، كاهش فرسايش خاك است.
' آندراش دارابانت Andras Darabant ' روز پنجشنبه در گفت‌ و گو با خبرنگار ايرنا در چالوس افزود: جنگل فقط زماني حفظ مي‌شود كه ما ارزش‌هاي آن را به عدد داشته باشيم، در غير اين صورت نمي‌دان از حفظ و يا تخريب مطلع شد.
اين جنگل‌شناس اتريشي اظهار داشت: براي مثال اگر قرار است جاده‌اي در جنگل احداث شود بايد بدانيم ساخت اين جاده براي دولت و مردم چقدر ارزش مالي دارد و آن را با زيان مالي وارد شده به جنگل بسنجيم.
دارابانت يادآور شد: مثال ديگر دربارهٔ آب است كه جنگل يكي از توليدكنندگان اصلي آن محسوب مي‌شود ولي عدد و رقم دقيقي دربارهٔ ارزش مالي آب‌هاي توليدي جنگل‌هاي هيركاني وجود ندارد.
مشاور بين‌الملل جنگل‌داري اجتماعي پروژهٔ مديريت چندمنظوره جنگل‌هاي هيركاني تأكيد كرد: اين موارد را بايد در ديگر موضوعات ازجمله تفرج و خدمات سالم جنگل نيز حساب كرد.
او اظهار داشت: در مورد توقف بهره‌برداري از جنگل‌هاي هيركاني يا همان تنفس جنگل بايد همين كار را كرد، يعني با عدد و رقم مشخص شود كه ارزش مالي چوب و همچنين ارزش مالي ديگر خدمات جنگل چقدر است كه من معتقدم با رعايت اين شرط مي‌توان در مواردي چوب هم برداشت كرد.
دارابانت بيان كرد: به‌ عبارت‌ ديگر، ما بايد دو كفه ترازو داشته باشيم كه در يكي حفاظت جنگل و در ديگري برداشت چوب باشد و براي هر منطقه بررسي كنيم كدام كفه سنگين‌تر است.
اين جنگل‌شناس گفت: در اختلاف‌ نظرهايي كه بين سمن‌ها و سازمان‌هاي دولتي دربارهٔ مديريت جنگل وجود دارد نبايد مسائل را سياه يا سفيد ديد و بحث‌ها بايد بر اساس استدلال باشد.
وي ادامه داد: در چنين مواردي بايد نهادي مستقل از دولت و سمن‌ها، بحث را هدايت كند و مجموعه‌اي از داده‌هاي زميني و تصاوير ماهواره‌اي جمع‌آوري شود و در آن‌وقت است كه مي‌توان بهتر استدلال كرد.
مشاور بين‌الملل جنگل‌داري اجتماعي پروژهٔ مديريت چندمنظوره جنگل‌هاي هيركاني افزود: لازم است تحقيقات چند رشته‌اي با تحليل‌هاي بسيار دقيق جمع شود تا بحث‌ها به نتيجه برسد.
به گفتهٔ دارابانت، اكنون در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور كارشناسان بسيار فني و قوي‌اي وجود دارد كه جنگل را خوب مي‌شناسند ولي با اين حال اين كارشناسان به تمام مناطق جنگل دسترسي ندارند و نمي‌توانند همه‌جا را واپايش كنند؛ بنابراين لازم است براي حفظ جنگل، مشاركت مردم را جلب كنيم.
اين جنگل‌شناس تأكيد كرد: اگر كسي جنگل را مال دولت بداند ممكن است به آن تجاوز كند ولي اگر حس كند جنگل مال خودش است روند تخريب عوض مي‌شود و اين حس مالكيت باعث مي‌شود جنگل بهتر حفظ شود.
جنگل‌هاي هيركاني با 1.9 ميليون هكتار وسعت، از آستارا در شمال استان گيلان تا گُلي‌داغ در شرق استان گلستان، در پهنه‌اي به طول تقريبي 800 كيلومتر و عرض 20 تا 70 كيلومتر امتداد دارد و يكي از طبيعي‌ترين و ارزشمندترين جنگل‌هاي دنيا محسوب مي‌شود.
7517/ 1602/1654