ميزگرد ' چالش آسيب هاي اجتماعي در مدارس ايران' در ايرنا برگزار شد

اصفهان - ايرنا - ميزگرد 'چالش آسيب هاي اجتماعي در مدارس ايران' روز پنجشنبه با حضور استادان دانشگاه، مسئولان و كارشناسان در خبرگزاري جمهوري اسلامي استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش ايرنا، در اين ميزگرد، رضا اسماعيلي، استاد جامعه شناس و معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان، زهرا قجاوند رييس اداره مشاوره تربيتي اداره كل آموزش و پرورش، علي اكبر ابراهيمي روان شناس و استاد دانشگاه، مريم ژاله كارشناس پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي آموزش و پرورش و افسانه ميرزاييان كارشناس مسئول دفتر آسيب ديدگان اجتماعي بهزيستي استان اصفهان حضور داشتند.
اين كارشناسان به بررسي علت و عوامل پيدايش آسيب هاي اجتماعي در دانش آموزان در سه نهاد خانواده، مدرسه و اجتماع پرداختند.
اين صاحبنظران، آشنا نبودن دانش آموزان با مهارت هاي زندگي و اجتماعي، نبود نيروي متخصص مرتبط با مسائل اجتماعي در مدارس، هماهنگ نبودن خانه و مدرسه و تاكيد صرف بر آموزش و بي توجهي به پرورش را از جمله زمينه هاي بروز و شكل گيري آسيب هاي اجتماعي در دانش آموزان دانستند.
آنها همچنين مشاركت خانه و مدرسه در امر آموزش و پرورش دانش آموزان، شناسايي نوجوانان داراي اختلالات روحي و رواني در مدرسه، جذاب كردن فضاهاي آموزشي و جدي گرفتن آموزش مهارت هاي اجتماعي به دانش آموزان را از جمله راهكارهاي موثر در مقابله با آسيب هاي اجتماعي در مدارس برشمردند.
گزارش تكميلي اين ميزگرد روزهاي آينده در خروجي ايرنا قرار مي گيرد.
/6026/6994