تكلیف بازنشستگان هیاتهای ورزشی دو هفته دیگر مشخص می شود

مشهد- ایرنا- معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان گفت: دیروز در خصوص قانون بازنشستگی نامه ای به رئیس مجلس ارسال شد. بر این اساس تكلیف روسای هیاتهای ورزشی مشمول این قانون تا دو هفته آینده مشخص می شود.

محمدرضا داورزنی روز پنجشنبه در حاشیه همایش معاونان توسعه ورزش و كارشناسان امور باشگاههای ادارات كل ورزش و جوانان استانهای كشور در گفت و گو با خبرنگاران در مشهد افزود: حدود هزار و 400 هیات ورزشی در مراكز استانها وجود دارند. كمتر از 100 نفر روسای هیاتهای ورزشی مشمول قانون بازنشستگی می شوند.
وی ادامه داد: تكلیف فدراسیون فوتبال هم با تشكیل مجمع مشخص می شود. می بایست از توان همه نیروها استفاده كنیم و حیف است این ظرفیتها از دست برود اما قانون هم محترم و شامل حال همگان است. در موضوع بازنشستگان نمی خواهیم قانون زیر پا گذاشته شود.
معاون وزیرورزش و جوانان در ادامه به وضعیت باشگاههای ورزشی نیز اشاره و بیان كرد: 22 هزار باشگاه ثبت شده در سطح كشور وجود و سه میلیون نفر هر روز با آنها سر و كار دارند. بررسی وضعیت، ساماندهی، نظارت، سالم سازی و استانداردسازی این اماكن مورد توجه وزارتخانه است لذا با برپایی كارگاههایی در چارچوب همایش جاری در مشهد در این خصوص تبادل نظر می شود.
همایش معاونان توسعه ورزش و كارشناسان امور باشگاههای ادارات كل ورزش و جوانان استانهای سراسر كشور تا فردا در مشهد ادامه دارد.
7507/1858