سرخاب: توانمندسازی افراد معلول و تضمین هم افزایی

تبریز - ایرنا - روزنامه سرخاب در آخرین شماره خود یادداشتی با عنوان «توانمندسازی افراد معلول و تضمین هم افزایی و برابری» به قلم علی رمضانی نوشته است.

به گزارش سرخاب؛ روز جهانی معلولان با تم «توانمندسازی افراد معلول و تضمین هم افزایی و برابری» به عنوان شعار امسال انتخاب شده است.
واقعیت این است كه در ایران ذنیز مانند سایر كشورها یكی از چالش های مهم، برابری فرصت ها ،توسعه عادلانه، فراگیر و پایدار برای تمامی شهروندان می باشد.
البته باید به این نكته اشاره كرد كه در چند سال اخیر شعارهای جهانی از جمله، برابری فرصت ها، از بین بردن موانع دسترسی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت و از این قبیل بوده كه در ایران نیز مسئولان امر بارها در سخنان خود به این موارد اشاره داشته اند.
با نگاهی گذرا به سال های اخیر، این سوال مطرح می شود كه چه قدم های بنیادین و موثر برای جامعه معلولان كشور برداشته شده است؟
عمیقا بر این باورم كه حفظ كرامت انسانی افراد بر هر چیزی تقدم دارد، آیا عملكردهای چند سال اخیر گواهی بر حفظ كرامت انسانی معلولان عزیز می باشد؟
سیاست های جهانی بر توانمندسازی و حفظاستقلال معلولان تاكید دارد،آیا بر این مبنا اقداماتی صورت پذیرفته است؟
واقعیت آن است كه ما حفظ استقلال و توانمندسازی و حفظ كرامت انسانی را با پرداخت مستمری و سبد حمایتی اشتباه گرفته ایم!
نكته ای دیگر كه در خصوص معلولان نگران كننده است،عدم تخصیص بودجه در برنامه سال 98 در راستای مصوبات قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می باشد،و سوال اینكه قانونی دست و پا شكسته كه دستاورد پرافتخار فراكسیون معلولان جامعه به شمار می آید آیا ضمانت اجرایی دارد؟
شاید یكی از مهم ترین مواد قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان كشور ماده 3( تشكیل ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی كشور)باشد.
در این ماده قانونی آمده است:
نماینده های شبكه های ملی سازمان های مردم نهاد معلولان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای)
نماینده سازمان های مردم نهاد جانبازان (به عنوان ناظر و بدون حق رای)
نكته ای كه از این دو بند می توان برداشت كرد در قانون حمایت از حقوق معلولان تعیین كننده حقوق و سرنوشت و آینده معلولان خودشان نخواهند بود و احتمالا مسئولان امر همچون گذشته تصمیمات بهتر و موثرتری در رشد جایگاه و حفظ كرامت انسانی معلولان اتخاذ نمایند.
از این نكته كه بگذریم، به زعم بنده باید عزمی ملی و راسخ ایجاد شود تا با بسترسازی و حمایت از نهادهایی كه در این حوزه فعالیت می كنند مشكلات و موانع موجود رفع گردد و فرصت های برابر ایجاد شود.
باید دولت، مجلس شورای اسلامی، سایر نهادهای حاكمیتی، نهادهای مدنی،كنشگران رسانه ای، دانشگاهیان، همه و همه نقش فعال خود را در مسیر ایجاد جامعه ای متمدن با شعار «هیچ كس را پشت سر نگذاریم» موجب توسعه فراگیر، پایدار د جامعه ای با فرصت های برابر برای شهروندان بشویم.
6132/518