34 كارگاه  آموزش استاندارد در كردستان برگزارشد

سنندج - ایرنا - مدیركل استاندارد كردستان از برگزاری ٣٤ كارگاه آموزشی در هشت ماه منتهی به آبان امسال خبر داد و گفت: در این كارگاه ها هفت هزار و 659 نفر ساعت آموزش مهارتی ارائه شد.

به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی اداره كل استاندارد كردستان، منصور لهونیان اظهار داشت: این تعداد كارگاه آموزشی در راستای آشنایی دستگاه های اجرایی، كارشناسان استاندارد و مدیران كنترل كیفیت با وظایف استاندارد، همچنین با توجه به بند 24 سیاست های كلی اقتصاد مقامتی و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد برگزار شده است.
وی اضافه كرد: برگزاری این دوره ها با همكاری مراكز آموزشی تایید صلاحیت شده استاندارد و دارای پروانه معتبر انجام شده است.
مدیركل استاندارد استان كردستان افزود: از تعداد ٣٤ دوره برگزار شده، 11 مورد را اداره كل و 23 مورد را شركت های آموزشی برگزار كردند.
لهونیان یادآور شد: مخاطبان این دوره ها، مدیران كنترل كیفیت واحدهای تولیدی، كارشناس آزمایشگاه های همكار، كارشناسان استاندارد و كاركنان دستگاه های اجرایی استان بودند.
وی اضافه كرد: به منظور آشنایی دانشجویان، كارشناسان آزمایشگاه همكار و مدیران كنترل كیفیت با استاندارد و قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد برای 46 نفر دانشجو، مدیر كنترل كیفیت و كارشناسان آزمایشگاه همكار معادل یك هزار و 453 نفر ساعت دوره كارآموزی نیز برگزار شد.
لهونیان گفت: آموزش های ارائه شده در قالب كارآموزی توسط اداره كل و آزمایشگاه های همكار دارای تایید صلاحیت استاندارد انجام شد.
در حال حاضر 260 واحد تولیدی در سطح استان كردستان تحت پوشش استاندارد است و حدود 470 فراورده هم زیرنظر استاندارد در استان تولید می شود.
9936/9102