مشكلات عشاير ممسني در حال پيگيري است

شيراز- ايرنا- فرماندار ممسني اعلام كرد: مشكلات مناطق و جمعيت عشاير اين شهرستان در كميته برنامه ريزي درحال پيگيري و رسيدگي است.

داوود ايوبي چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: موضوع رفع مشكل عدم آنتن دهي در مناطق عشايري با پيگيري‌هاي مستمر نماينده شهرستان در مجلس پيگيري مي شود و اميدواريم در سفر آتي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، حل و فصل شود.
وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي تامين ارزاق و سوخت عشاير و روستاييان شهرستان اظهار داشت: كميته سوخت شهرستان تمام تمهيدات مورد نياز را برنامه‌ ريزي كرده و از نظر تامين ارزاق نيز هيچ مشكلي در شهرستان نداريم.
ايوبي بيان كرد: در تمام انبارهاي شهرستان ممسني علوفه مورد نياز دام عشاير ذخيره شده و آماده فروش به عشاير است.
فرماندار ممسني گفت: جمعيت عشاير شهرستان 25 هزارنفر است كه بيشترين جمعيت عشاير فارس در اين شهرستان هستند يعني حدود 12 تا 14درصد عشاير استان فارس در ممسني زندگي مي كنند.
ايوبي با اشاره به خدمات نظام مقدس جمهوري اسلامي به عشاير گفت: انقلاب اسلامي عشاير را به صحنه آورد و به آنها جايگاه داد و نبوغ فكري و استعداد آنها نيز شرايطي ايجاد كرد و در كمتر نقطه اي از كشور است كه شاهد حضور و خدمات بي شائبه عشاير نباشيم.
وي افزود: رشادت ها و فداكاري هاي فرزندان عشاير در طول 40 سال گذشته نام و ماندگاري از آنها در تاريخ ايران اسلامي ثبت كرده است.
ايوبي افزود: در هر صحنه اي كه فرزندان عشاير وارد شده‌اند شاهد خلوص نيت و پشتكار و صداقت كاري در آنها بوده ايم كه آنها را به الگويي براي جامعه مبدل ساخته است.
فرماندار ممسني اظهار داشت: در حالي كه عشاير منطقه بيشترين توليد را به خود اختصاص داده اند از كمترين امكانات و اختيارات برخوردار هستند كه اراده جمعي كميته برنامه‌ريزي شهرستان بهبود شرايط فعلي است و در اين زمينه تصميمات خوبي اتخاذ شده كه به مرور اجرايي خواهد شد.
شهرستان ممسني در فاصله 145 كيلومتري غرب شيراز است.
7366 /1876