توليد برق پراكنده از منابع كوچك در دستور كار است

اهواز - ايرنا - دبير كميته اقتصاد مقاومتي شركت توانير با اشاره به دستاوردهاي مقاومتي در بخش توليدات پراكنده گفت: امسال در حوزه توليد پراكنده (توليد برق از منابع كوچك) برنامه مورد نظر 200مگاوات بود كه تاكنون 176مگاوات به نتيجه رسيده است.

به گزارش ايرنا مسعودمعين پور روز چهارشنبه در دومين جلسه كارگروه كاربرد فهام در حوزه ي بهره برداري شبكه توزيع برق در اهواز، با اشاره به اينكه ويژگي امسال پروژه هاي اقتصاد مقاومتي در شركت برق رويكرد توزيعي آن است، بيان كرد: بحث اقتصاد مقاومتي ساليان زيادي است كه توسط رهبر معظم انقلاب بيان شده و در سال هاي گذشته پروژه هاي خوبي در حوزه انتقال و توزيع آغاز شد كه هفت پروژه در بحث توزيع، انتقال، پست ها، و خطوط فاينانس بود كه به خوبي درحال انجام است، ولي امسال پروژه هاي اقتصاد مقاومتي يك ويژگي دارد و آن رويكرد توزيعي است.
معين پور در ادامه گفت: پارسال پروژه هاي اقتصاد مقاومتي شركت توانير بالاي 85 درصد پيشرفت داشت و امسال نيز تحرك و رويكرد خوبي درحال انجام است و شاهد به تحقق رسيدن پروژه هاي اقتصاد مقاومتي مي باشيم.

** تلفات انرژي كشور 10،3 درصد است
وي همچنين بيان كرد: در گذشته تلفات انرژي در كل كشور بالا بود و به ويژه در خوزستان واهواز به 45درصد مي رسيد ولي اكنون تلفات انرژي الكتريكي كشور 10.3درصد است و در اهواز اين تلفات به 13 درصد رسيده است.
مشاور مديرعامل شركت توانير در اقتصاد مقاومتي ادامه داد: شهر اهواز جزو كلانشهرهاي مهم است از اين رو مديريت مصرف توسط مشتركان و كنترل قطعي برق در دستور كار است.
پروژه فهام ' فراسامانه هوشمند اندازه‌ گيري و مديريت انرژي' است و از مهمترين قابليت هاي هوشمندسازي شمارشگرها اين است كه مشترك مي تواند با مراجعه به سايت شركت توزيع نيروي برق شهر و وارد كردن مشخصات اشتراك، اطلاعات انرژي مصرفي خود را به صورت روزانه پايش و مديريت كند.
حدود 14 هزار ترانس برق و چهار هزار كيلومتر خط فشار متوسط در كلانشهر اهواز وجود دارد.
9887/ 6037