پزشكان بعد رواني و معنوي سلامت را بايد مورد توجه قرار دهند

قزوين - ايرنا - رييس پژوهشكده غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: پزشكان بايد به بعد رواني و معنوي سلامت بيمار نيز همچون بعد جسمي آن توجه داشته باشند.

به گزارش ايرنا، دكتر فريدون عزيزي روز چهارشنبه در نشست علمي تازه هاي بيماري هاي تيروئيد و اخلاق و معنويت در پزشكي كه در مركز آموزشي درماني مستقل ولايت قزوين برگزار شد، افزود: در اخلاق پزشكي 2 مطلب دنبال مي شود، نخست بررسي ماهيت اخلاق كه بيانگر ساختار وجودي هر انساني است و ديگري اخلاق پزشكي كه اهميت و شرافت آن، اين است كه به خوش ساختارترين پديده آفرينش مي پردازد.
وي، اخلاق حرفه اي را شاخه اي از اخلاق دانست كه در مورد حرفه اي كه شريف ترين حرفه است، بحث مي كند و اضافه كرد: موضوع اخلاق پزشكي، آداب و تنظيم رفتار حاكم بر رفتار شغلي پزشكان بوده و مركز اين رفتار آن بخشي است كه بين بيمار و پزشك حاكم است.
رييس پژوهشكده غدد درون ريز و متابوليسم در ادامه به ساير موضوعات اخلاق پزشكي و مهم ترين مكتب هاي اخلاقي اشاره كرد و افزود: در قرن اخير 2 مكتب مختلف اخلاقي داشته ايم، يكي اخلاق انتفاعي و مادي و ديگري مكتب اخلاق اسلامي و نوع دوستي است.
عزيزي ادامه داد: مكتب اخلاق انتفاعي مادي يا اصالت لذت، مبتني بر حفظ منابع شخصي است كه اين فلسفه اخلاق غرب است.
به گفته اين مسئول، چهار مبناي اخلاقي در اخلاق مبتني بر نوع دوستي، شامل ارزش براي اختيار و استقلال، وظيفه سودمند بودن، وظيفه عدم زيان مادي و و ارزش نهادن به عدالت به معناي توزيع منصفانه دانش است.
عضو هيات امناي دانشگاه علوم پزشكي قزوين با اشاره به گسترش اخلاق در حرفه پزشكي و جدايي پزشكي و معنويت، گفت: در چند سال اخير شكاف عميقي بين علم پزشكي و حالات اعتقادي و معنوي ايجاد شده و پزشك و پرستار و صاحبان حرف پزشكي، تنها مسايل جسمي سلامت و به مقدار كم تري مسايل رواني سلامت را در دانشكده هاي پزشكي آموخته و در طبابت خود نيز منظور مي كنند.
عزيزي با اشاره به بيان احساس نياز به بازگشت به معنويت، تصريح كرد: از 50 سال پيش، اين نياز احساس شد و تحقيقات نشان داد كساني كه معنوي هستند، از سلامت بيشتري برخوردارند، از اين رو در اجلاس سال 1983 سازمان جهاني بهداشت، تفكر معنوي را مورد توجه قرار داد و در سال 1997 نيز سلامت معنوي به عنوان يك بعد از ابعاد چهارگانه، روحي، جسمي و اجتماعي پذيرفته شد.
اين دانشمند قزويني در ادامه به اهميت و ارزش اخلاق از ديدگاه اسلام پرداخت و كمال حقيقي را در قرب به پروردگار دانست و افزود: پزشكان بايد در معاينه و لمس بدن بيمار، ظرافت هاي لازم حرفه اي را رعايت كرده و آسان ترين، موثرترين و كم هزينه ترين راه درمان را انتخاب كنند.
وي، همدلي با همراهان بيمار و رفتار مناسب و مشفقانه را از ديگر مواردي عنوان كرد كه بايد توسط پزشكان مورد توجه قرار گيرد.
7388/8054

سرخط اخبار استان‌ها