تاسيسات گردشگري مناسب سازي نشده پروانه بهره برداري نمي گيرند

مشهد- ايرنا- مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي گفت: آن دسته از تاسيسات گردشگري كه قوانين مناسب سازي براي معلولان را رعايت نكنند، پروانه بهره برداري نمي گيرند.

ابوالفضل مكرمي فر روز چهارشنبه در نشست مناسب سازي تاسيسات گردشگري براي معلولان و توان يابان افزود: سازمان ميراث فرهنگي توجه ويژه به معلولان دارد و تلاش مي كند با مناسب سازي تاسيسات گردشگري وظيفه خود را نسبت به اين قشر انجام دهد.
وي اظهار داشت: مناسب سازي محيط شهري از جمله مواردي است كه استانداردهاي بين الملي دارد و در كشور هاي اروپايي نيز سال هاي 1983 تا 1993 را دهه معلولان نامگذاري كردند.
وي با بيان اين كه تاسيسات شهري و عمومي كشور هنوز شرايط قابل قبول در اين زمينه ندارد، گفت: در مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري و آئين نامه اجرايي قانون برنامه سوم به صراحت بر مناسب سازي محيط شهري براي معلولان تاكيد شده و دولت و دستگاه هاي اجرايي ملزم به مناسب سازي شده اند و گرچه اقداماتي در اين زمينه انجام شده اما بايسته و كافي نيست.
مكرمي فر افزود: جامعه هدف ما تنها معلولان نيستند بلكه كودكان، سالمندان و زنان باردار را نيز شامل مي شود.
معاون سرمايه گذاري و تامين منابع اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي نيزگفت: هدف اين نشست فرهنگ سازي و آگاه سازي مديران و مسئولان تاسيسات گردشگري در زمينه اهميت مناسب سازي فضاهاي تاسيسات گردشگري در حال ساخت يا در حال بهره برداري است.
احمد ديناري با اشاره به اقدامات اين اداره كل در زمان ايجاد تاسيسات گردشگري براي رعايت مناسب سازي، افزود: در اين زمينه چك ليستي در ستاد مناسب سازي استان مصوب شده كه به منظور اجرا و رعايت مفاد آن به تاسيسات گردشگري ابلاغ مي شود.
وي اظهار داشت: تاسيساتي كه پيش از اين ساخته شده اند نيز بايد مناسب سازي را انجام دهند.
استان خراسان رضوي داراي حدود 2 هزار واحد تاسيسات گردشگري است كه از اين نظر رتبه نخست كشور را دارد.
هم اكنون 30 درصد ادارات و دستگاه هاي دولتي اين استان مناسب سازي شده اند.
7496 / 6053