تحقيق و تفحص از گمركات را شروع كرديم

تهران- ايرنا- رييس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به اينكه تحقيق و تفحص از گمركات را شروع كرديم، گفت: دليل عمده نتيجه نگرفتن تحقيق و تفحص ها طي 40 سال گذشته عدم سرمايه گذاري و وقت بوده و بايد در اين زمينه هزينه كنيم تا به نتيجه برسيم.

به گزارش ايرنا از خانه ملت، امير خجسته درباره نشست امروز سه شنبه اين فراكسيون، افزود: مجلس به طور جدي و قوي ورود كرده و به صورت ناگهاني تحقيقات خود از گمركات كل كشور را انجام مي دهد.
وي با تاكيد بر اينكه براي نتيجه گرفتن از تحقيق و تفحص ها بايد بيشتر كاركرده و وقت بگذاريم و تيم هايي براي بررسي هاي بيشتر تشكيل دهيم، اظهار داشت: در زمينه گمرك كار را شروع كرديم و تا 3 ماه آينده جمع بندي كرده و به نتيجه خواهيم رسيد.
سيام.ا.ع **1535